Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Vi må stå sammen: Normisjon og kirkesituasjonen

Foto: Arkiv

For det første ønsker vi å snakke og leve slik at homofile og deres familier opplever respekt og kristen medmenneskelighet. Det samme gjelder alle som har et annet syn i denne saken. Dette er en vanskelig sak som rører ved dype sider ved mennesker og kirkens liv. Samtidig ser vi at Bibelen taler klart i denne saken, og vi deler en forpliktelse på Bibelen og kirkens bekjennelse som binder oss.  Vi holder fast at det i Bibelen er bare én forståelse av ekteskapet: at det er det livslange samlivet mellom mann og kvinne, offentlig bekreftet ved løfte. I dette står vi sammen med det store flertall av verdens kirker.

Vi ber alle Normisjonsfellesskap holde fast ved kirkens klassiske lære og bruke forkynnere som forplikter seg på denne. Vi oppfordrer alle lokalt om å søke sammen med andre fellesskap og menigheter som deler kirkens klassiske lære. Vi vil ha vårt hovedfokus på å bygge sunne og sterke lokale felleskap med omsorg og rom for alle, uavhengig av kirkemedlemskap.

Vi ser at noen Normisjonsfok har meldt seg ut av Den norske kirke. Vi respekterer og støtter dem som ut fra sin samvittighet gjør et slikt valg. Samtidig vet vi at mange ikke vurderer kirkemedlemskapet sitt nå. Det er mulig å være med i Normisjon med begge disse holdningene. 

Fra folk som har meldt seg ut av DnK, får vi spørsmål om Normisjon vil opprette trossamfunnsregister, slik Indremisjonsforbundet og Misjonssambandet har gjort. At noe slikt kan skje i framtiden, kan ikke utelukkes.  Men i den nåværende situasjon er det ingen samling i organisasjonen bak et slikt tiltak. Fokus for Normisjon er å bygge levende og bibeltro fellesskap som ser ansvaret for en verdensvid misjon. Dette har vært fokus frem til nå, og dette vil være fokus videre. 

Om et initiativ til trossamfunnsregister skulle tas på region-nivå, er det noe en har juridisk og formell anledning til. Vi drøfter disse spørsmålene sammen i vårt lederforum. Vi legger en åpen holdning til grunn og mener at vi kan stå sammen selv om vi har ulik oppfatning av spørsmålet om kirkemedlemskap. Det er viktig for Normisjon å stå sammen med alle som deler vår teologiske basis og profil. I en krevende kirkesituasjon oppstår lett fragmentering og påfølgende marginalisering av grupper som egentlig hører sammen. De som deler kirkens klassiske forståelse av ekteskapet, utgjør en stor del av det aktive kristenfolk i Norge. Vi vil være med å bygge nettverk som gir styrke og frimodighet til alle som vil være med å løfte fram Bibelens lære og kristne verdier i samfunnet vårt.

Svein Granerud, leder for misjon i Norge                 
Anne Birgitta Langmoen Kvelland, generalsekretær 

Les Normisjon og kirkens vei her!