Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Endringsagenter i Vest-Nepal

Unge jenter får undervisning om egne rettigheter. Man kan undres på hva de tenker om det de hører.
Foto: Liv Wendel

Alkoholmisbruk, og vold blant kvinner i hjemmet, er stort problem i området rundt Bajhang, og noe av bakgrunnen for oppstarten av prosjektet. I tillegg er tradisjonen rundt chaupadi  fortsatt meget utbredt, og gjør hverdagen vanskeligere for mange jenter og kvinner. Chaupadi går ut på at man islorerer jenter og kvinner under menstruasjon, og de får hverken bo i samme hus som resten av familien, eller gå på skole når de menstruerer.  

 –  Det godt å merke at vi endelig er kommet ordentlig i gang med arbeidet, har blitt kjent med partnerne våre og forstått mer av hva prosjektet handler om, og hvordan livet er i Bajhang. Prosjektet har blitt høytidelig ‘åpnet’ i alle de fire kommunene vi jobber i, med alle viktige personer til stede. Overalt ble vi ønsket varmt velkommen. De høye herrene sa at dette trenger vi – livet er hardt for jentene, vi behøver endring. Selv om det bare er ord, er det inspirerende, forteller Liv Wendel.

Prosjekt-teamet av både partnere og UMN-folk: Kamala, Deb (vår officer i Bajhang), Santosh, Shrijana (prosjekt-leder), Rajendra, Madan, sønnen til KamalaJ, Ganga og Sunita. Foto: Liv Wendel

Denne typen prosjekter er ikke noe man kan fikse over natten, men er preget av prosesser som pågår over tid. Mye av arbeidet til Normisjon i Bajhan, har derfor gått ut på å få råd og veiledning av lokale aktører og myndigheter i området, samt komme i kontakt med de riktig folkene. Folk som ønsker endring. 

 –  Det vil nok ta tid og kreve gode relasjoner, og at noen våger å gå i front, forteller Wendel. Hun er viss på at denne type mennesker også er å finne i Bajhang; de som ikke styres så lett av forventninger og regler, men mer av indre overbevisninger. Måtte vi kjenne de igjen, og kunne støtte dem som de endringsagentene de er! Så tenker jeg at endring må nødvendigvis ta tid og komme innenfra, vi må orke den langsomme vandringen så lenge vi går i riktig retning, avslutter Wendel.

Før jul ble det dannet flere grupper, eksempelvis kvinnegruppe og tenåringsgrupper, i flere av kommunene. Tanken er at disse gruppene skal være utgangspunkt for videre arbeid. I flere av gruppene, blant annet grupper med ungdommer og lærere, har man allerede begynt å holde kurs. Disse kursene har handlet om ‘gender issues’, barns rettigheter, og kvinnerettigheter. Dette er et steg i retningen mot å forandre holdningene i regionen. Lederen for en av utviklingsgruppene for kvinner og barn, har påpekt ovenfor prosjektet hvor viktig det er med holdningsendringer.

– Dersom de faktiske holdningene, samt oppførselen ovenfor kvinner, ikke endrer seg, vil man aldri se en varig endring, uttaler prosjektlederen Shrijana.


Undervisning i en av ungdomsgruppene. Foto: Liv WendelLiv Wendel underviser om ´gender issues´. 

Takk for dere som ber for Bajhang!

  • Be gjerne for hele prosjekt-teamet, og om visdom og ledelse i arbeidet.
  • Be om frihet og rettferdighet for folket-  både menn og kvinner.