Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Danvik folkehøyskole

Foto: Danvik Folkehøyskole

Skolen eies av Stiftelsen Danvik. Stifterorganisasjonene er Normisjon i Vestfold-Buskerud og  Telemark-Vestfold.-Buskerud krets av KFUK/KFUM. Skolen ble etabler i 1913. 

Danvik har i de siste årene vært landets største folkehøgskole med ca 165 elever på hovdkurs og ca 50 på 2.-årskurset. Det er internatplass til 153 på skolen. Skolen faglige profil krever spesialrom som fotostudio, black-box teatersal, TV-studio, radiostudio mv. Skolen har nyoppuset internat og nytt kjøkken. 

Undervisning

• TV
• Film
• Radio & lydproduksjon (egen nærradio)
• Skuespillerteknikk
• Forfatterstudiet
• Foto
• Kulturformidling & event
• I tillegg tilbys en rekke fordypingsfag, workshops og valgfag

Danviks 2.-årstilbud kvalifiserer i stor grad til opptak til videre utdannelse innen mediefagene og Danvik samarbeider nå med mer enn 30 ulike mediebedrifter, stort sett på Østlandet.

Vi har en klar forankring i kristen tro og utfordres stadig til å finne gode, troverdige og relevante samværsformer og aktiviteter som støtter opp under vår kristne basis. Det er et tett samarbeid med Normisjon internasjonale avdeling der elevene får mulighet til å se arbeidet Normisjon driver i Aserbajdsjan. I skolehverdagen er «Torsdagstreffene» et ukentlig frivillige tilbud der tro og tvil er tema. Det samler ca halvparten av elevene. 

www.danvikfhs.no