Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Velkommen til årsmøte

Acta Tweens-leir
Karen Elise Birkeland

Talar: Svein Granerud, leiar for Normisjon i Norge

Påmelding og prisar
Innan 1. april til region.hordaland@normisjon.no — 55 21 40 90 — SMS: 400 31 816
Alle foreningsmedlemmer og direktemedlemmer har stemmerett.
Pris: 250,- pr. person, 125,- for barn 4-12 år, under 4 år gratis. Maks 500,- pr. familie. (Vi har
bankterminal.) Det blir eige opplegg for borna under samlingar på årsmøtet.

Slik finn du bedehuset på Mosterhamn:
Frå Stord fylgjer du skilting til Bømlo. Etter å ha passert alle bruene kjem du til skilt Mosterhamn
til venstre. Litt etter passering av kyrkja er det skilt til skulen til høgre, og deretter vei til venstre
til Salem bedehus.

Program
Laurdag 9. april
10:30 Registrering med kaffi og rundstykker
11:00 Åpningssamling. Kort helsing ved Svein Granerud
11:30 Årsmøte
13:30 Middag
14:15 Årsmøtet held fram
14:45 Årsmøtet Acta
17:00 Misjonsfest:
Tale ved Svein Granerud
Song av Tysnes Soul Children
Aktuelt frå misjonsarbeidet
Bevertning
Misjonsoffer

Sundag 10. april
11:00 Gudsteneste i Moster kyrkje
Svein Granerud og Aksel Lygre
Offer til Normisjon

Les årsmeldingen her