Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Fremskritt for barna

Foto: Synnøve Aanstad Baghirova

Normisjons-teamet består av Menzer (teamleder), Ramile, Zumrud, Vefa og Gulnar, og besøker det statlige barnehjemmet i Merdekan ukentlig. De fem lokale damene gjør en kjempeinnsats med å forbedre hverdagen for de 45 svakeste barna på barnehjemmet.

Teamet har i det siste fokusert på å evaluere terapi-metodene de bruker med barna, for å kunne gi et enda bedre terapi-tilbud. Det går ofte smått med utviklingen blant disse barna, på grunn av lite stimuli og funksjonsnedsettelsene deres, men de utvikler seg!

 

Logopeden Vefa på teamet har jobbet med flere av de større jentene, og de er nå i ferd med å lære bokstavene. Flere av barna har også utviklet språket sitt og kan dermed uttrykke når de er sultne, tørste eller må på do. Det er til stor hjelp både for barna selv og de ansatte på barnehjemmet.

Gulshan er fem år gammel og har Downs syndrom. Hun har bodd på barnehjemmet i bare 9 måneder, etter at hun ble overflyttet fra en annen institusjon. Gulshan har allerede vunnet teamets hjerter. Hun er ei aktiv jente med glimt i øyet og godt potensial for utvikling. Hun søker oppmerksomhet, og det er vanskelig å ikke bli glad i henne.

På de få månedene jentene har jobbet med henne, har hun både lært navnene på flere farger, hun kan telle til fem, og hun har begynt å lære alfabetet. Målet er å lære henne å bli så selvstendig som hun kan. Hun er også blitt veldig flink til å vise omsorg for barna rundt seg. Med omsorg og oppfølging fra Normisjons team, kan Gulshan og de andre barna lære seg mye som blir til hjelp for dem senere i livet.

Siden høsten 2015 har arbeidet på barnehjemmet blitt drevet gjennom en lokal organisasjon. Dette fortsetter også våren 2016. Takk for at dere står med oss i det viktige arbeidet med å vise Guds kjærlighet til disse barna!

Vi ber for: Gulshan og de andre barna på barne- hjemmet. Damene på Normisjons-teamet.