Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Bibelen på 80 timer

Foto: Arkiv

I forbindelse med at det er 200 år siden Det Norske Bibelselskap ble stiftet, har Normisjon Høybråten valgt å ha Bibelen som hovedtema for sine aktivitet denne våren. Etter inspirasjon fra en forsamling i Vestfold som hadde arrangert et Bibelmaraton tidligere, bestemte de seg for at det kunne være en fin måte å sette fokus på Bibelen, og prøve noe nytt. 

- Mange i nabolaget går kanskje forbi oss hver dag, uten å helt vite hva vi driver med. Vi har jo et håp om at et arrangement som dette kan være med å gjøre oss mer synlige i lokalmiljøet, og bidra til litt blest, forteller Thor Alf Gilbrant, som er en av arrangørene.

Selve Bibelmaratonet skal foregå i storsalen på bedehuset fra morgenen torsdag 14. april, med plan om å være ferdig utpå på kvelden søndag 17. april. Man regner med at Bibelen i sin helhet tar rundt 75-80 timer å lese gjennom. To personer vil lese vekselsvis ett kapittel hver og holde på i 1 time før de blir avløst. Dette vil pågå døgnet rundt. Det vil si at over 200 personer vil være involvert, enten som oppleser eller vertskap, i løpet av de fire dagene.

- Vi håper å ha besøkende gjennom hele døgnet, og at folk kjenner at de bare kan få komme, sette seg ned, og lytte. Samtidig som lesingen pågår, vil det i tillegg være åpen kafé i peisestua og en Bibel-utstilling i lokalene våre, forteller Gilbrant. Utstillingen består av ulike typer Bibel-materiell, som leksikon, tegnede Bibler, og ulike versjoner av Bibelen. Utsilingen er et samarbeid med lokalmiljøet på Høybråten.
-Vi har fått folk i området til å ta bridra med ulike Bibel-utgaver, det kan for eksempel være en man har arvet fra en oldemor, som de kan tenke seg å stille ut, avslutter Gilbrant. 


Noen av de forskjellige Biblene man kan se på utstillingen. Foto: Normisjon Høybråten

7.april blir det i tillegg en liten oppvarming til Bibelmaratonet, med både Bibelquiz og konsert i Normisjon Høybråten sine lokaler. Her vil man også få mer informasjon om selve arrangementet uken etterpå, og hvordan man kan delta.

Arrangementet starter kl 7.00 14. April i Høybråten Normisjon sine lokaler, Bergtunveien 2, 1087 Oslo. Alle er hjertelig velkommen innom, til alle døgnets tider, frem til søndag kveld.  For mer informasjon besøk Høybråten Normisjons egne hjemmesider www.hoybraten.normisjon.no