Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Strategisk Asiabase

Ledersamling for Asiabasen i Dhaka.
Foto: Normisjon

På høsten i fjor samlet vi strategiske ledere til en helg hvor vi søkte Guds vei for arbeidet og jobbet med strategier og visjon for Asiabasen. Vi landet på følgende moment: Bønnemobilisering samt å initiere bønnenettverk, Kristus-sentrert lederutvikling, økt misjons- virksomhet, nettverksbygging og koordinering av ressurser og partnerskap.

Mens man arbeider med disse målene så ønsker Asiabasen å jobbe med å endre tankegangen hos eksisterende partnere for å redusere avhengigheten og lage et paradigmeskifte i misjons- og bistandsarbeidet.

I 2016 ønsker man derfor å jobbe blant annet ut ifra følgende initiativ: organisere 10-dagers disippelkurs for våre partnere, ansatte og ledere, mobilisere ungdom til deltagelse i menighet og samfunn, styrke tankegangen om forvaltning og gleden i givertjeneste, hjelpe partnere å klargjøre visjon og misjon, initiere bønnebevegelser og systematisk forbønnstjeneste

Vi ber for: En god start for Asiabasen i regionen.