Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Årsmøte i Normisjon region Østfold

Dirigentbordet under årsmøtet, fra venstre: Annvor Greibesland og Frode Bilsbak (referenter) og Olav Pedersen og Dag Arthur Aasbø (dirigenter).
Foto: Boe Johannes Hermansen

Årsmeldinger og regnskap ble enstemmig godkjent av de 65 stemmeberettigede. Region Østfold har et omfattende arbeid med totalt 80 foreninger på voksensektoren, mens Acta Østfold, barn og unge i Normisjon har rundt 45 aktive lag for alderen 0-26 år. Sentralt i regionens arbeid er også leirstedene Sauevika og Sjøglimt, samt Haugetun folkehøyskole. I tillegg er det et betydelig engasjement for Normisjons misjonsarbeid i 10 ulike land.

Region Østfold har i dag 13 ansatte, inkludert leirstedene og deltidsstillinger, men utenom Haugetun folkehøyskole. I tillegg har Normisjon er stort antall ulønnede medarbeidere som ledere og støttespillere i lokale foreninger, lag og på leirer.

Styreleder Jan Holone, Rygge sto ikke på valg. John Thune, Rakkestad ble valgt til nytt styremedlem etter Karl Erik Sørensen, Borgenhaugen. Gjenstående er: Frode Bilsbak, Halden, Gunnar Lilleaasen, Degernes, Lillian Karlsen, Onsøy og Inger Slettevold Aarmo, Varteig. Følgende varamedlemmer ble valgt: Randi Finstad Sand, Eidsberg, Ragnar Kjølberg, Skjeberg og Øivind Skjolden, Rakkestad. Torill Bredeg er de ansattes representant i styret. I tillegg velger Acta en representant. Styrets sekretær er regionleder Bjørnar Holmedal.

Regnskapet for 2015 viser et driftsmessig underskudd, men med ekstraordinære gaver og eiendomssalg gir det et overskudd på ca. en million kroner.

De samlede inntektene for regionen lå på nærmere 10 millioner kroner, herav utgjør gavene ca. 5,4 millioner kroner. Bjørnar Holmedal la fram en handlingsplan for arbeidet i region Østfold, som ble drøftet. Bedre synlighet og satsing på nye fellesskap var noe av innholdet i planen.

Eirik Aanstad la fram spennende planer for et nytt og moderne bygg ved Sjøglimt leirsted. Fermate, ressurssenter for sjelesorg og veiledning, ble presentert av daglig leder Sigmund Danielsen. Under årsmøtet ble Berit Kristoffersen, Jan Holone og Gunnar Navestad takket for innsatsen i Misjonsforum.

Landsstyrets utsending var leder for internasjonal avdeling i Normisjon, Dag-Håkon Eriksen, som hilste under årsmøtet.

Kvelden før årsmøtet i Normisjon region Østfold hadde Acta sitt årsmøte på samme sted, med lovsangsmøte og etterfølgende overnatting.