Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Nepal - ett år etter jordskjelvet

Mange bor enda i midlertidige "hus" etter jordskjelvet. Da er strikkede lappetepper i ull fra Norge gode å ha for de nyfødte.
Foto: Kristin og Erik Bøhler

4932 presenninger, 682 ulltepper, 541 vannfilter, midlertidige reparasjoner på helseposten i Shreechour, vannkilden i Raniban og pasient-ventehjemmet i Phulbari. Dette er noe av det Normisjons partnere har fått gjort i løpet av de siste året i Nepal. Nå står et mødre-ventehjem ved Okhaldhunga sykehus på trappene og bygging av hus til de fattigste av de fattige i Okhaldhnuga er i gang. 

Mødre-ventehjem

Raserte fødestuer gjør at mødre-ventehjemmet ved Okhaldhunga sykehus er et sårt tiltrengt tilbud. Flere og flere gravide kommer til sykehuset.
– Det er mange risikofødsler i Nepal, så det er viktig å få sikret at medisinsk personell er til stede ved flest mulig fødsler for både mor og barn, sier prosjektrådgiver Nils Magnar Sture ved internasjonal avdeling i Normisjon.

For øyeblikket bor det 21 mødre på de 10 sengeplassene ved det gamle mødre-ventehjemmet. Det nye vil gi plass til 24 personer. 20 vordende mødre og 4 underernærte barn.

Husbygging til jordløse

Sture påpeker at et bredt kontaktnettverk i Nepal har gjort jobben lettere. 

– Vi har et veldig godt nettverk i distriktet vi jobber i etter å ha bygd opp samfunnshelsetilbud der i mange år. Det gjør at vi nådde frem med nødhjelp til mange på kort tid. I tillegg gjør det jobben med å identifisere de som trenger vår hjelp mest i gjenoppbyggingen. Det er nå 35 hustander blant de fattigeste av de fattige som vi jobber med å bygge nye hus til. Alle disse er jordløse så de får ingen hjelp fra myndighetene, forteller han. 

Ingeniør Roshan er ansatt for å lede byggearbeidet og vet hvordan man bygger billige, jordskjelvsikre hus. Byggematrialene blir stein, jord og litt treverk. Sement er for dyrt å vanskelig å bruke i landsbyer som ikke har veiforbindelse. 

 

Her er et av husene når de hadde begynt med utgraving på tomten. 

Nå står huset ferdig. Sherpa-familien på seks kunne flytte inn på ettårsdagen etter jordskjelvet. 

– Vi er nå godt i gang med bygging av i alle fall åtte hus. Huset på bildet over blir det første huset denne familien noen gang har eid selv. De har fire barn, hvorav en alvorlig handikappet med cerebral parese. Før dette hadde denne familien aldri eid noe jord selv, men fordi vi lovet å hjelpe dem med å sette opp hus, så fikk de et lite jordstykke til å sette det på, av noen slektninger. For å si det som vi gjør i Okhaldhunga Times som kommer ut denne uka: "Landsbyen gjør sitt, vi i Normisjon gjør vårt, og noen av de minste kan rette ryggen. Da er vi på rett vei!", sier utsending og lege Erik Bøhler fra Okhaldhunga.

Byråkratiske hindringer

Til tross for mye god hjelp fra det internasjonale samfunnet så ligger hovedjobben med å komme på fote igjen hos nepaleserne selv. De er godt i gang og både andre lands myndigheter og sivilsamfunnsaktører kan prøve å være så gode støttespillere som mulig. 

– Vi har fått gjort en god del men skulle gjerne fått mer. Vi deler nok den frustrasjonen som veldig mange andre organisasjoner også har. Strenge urimelige krav hos myndighetene om hvordan nye hus skal bygges er et eksempel på hvorfor gjenoppbyggingen går saktere enn den hadde trengt. Det er trist når byråkratiet stopper oss i å nå flere men vi ser i alle fall at vi greier å hjelpe noen av de som ikke får hjelp fra andre hold, sier prosjektrådgiver Nils Magnar Sture. 

– Vi ser at implementeringen hos de nasjonale myndighetene er utfordrende. Det er kompliserte operasjoner som må settes i gang for å få hjelpen ut i alle distriktene og det er en utfordring, sa statssekretær i Utenriksdepartementet Trond Hattrem under et innlegg på seminaret Nepal ett år etter jordskjelvet ved Litteraturhuset Mandag 25. April.

Normisjon har planer om å jobbe i Nepal i mange år fremover og ønsker å fortsette å investere i både gjennom helsetilbud ved sykehuset i Okhaldhunga, fremming av kvinners rettigheter og hjelp til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Støtt Nepal

Vær med å be for gjenoppbyggingen i Nepal, at myndighetene må få visdom, at de rammede må få den hjelpen både i form av helsetilbud og husly og at indre sår og traumer også må leges.
For å gi til Normisjons arbeid i Nepal benytt kontonummer 1503 02 13537 og merk ”Nepal” eller aktuelt prosjekt.