Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

På sporet av en disippelkultur

Teamet fra Skudenes på Agenda1-samling.
Foto: Roar Flacké

Bygge disippelkultur

Agenda1 er et nettverk av fellesskap, som vil hjelpe hverandre til mer utadrettede holdninger og handlinger, slik at flere mennesker kan bli kjent med Jesus og følge ham. Vi ønsker å bygge en disippelkultur, der fokuset er mer hverdagsliv med Jesus og relasjonsbygging enn de mange aktivitetene. Flere fellesskap har gått små, men viktige skritt det siste året i retning av en slik kultur.

Det er ett hovedverb i misjonsbefalingen: «Gjør disipler!» De andre verbene er partisipper, som sier noe om hvordan vi skal gjøre disipler. Arrangement og møter og aktiviteter kan være bra, men bare som partisipper, bare om de fører til at mennesker følger Jesus. En disippel er ikke en superkristen med høyt aktivitetsnivå. Men en som følger Jesus i hverdagen - en som til enhver tid er der Jesus er og møter mennesker og situasjoner sammen med Jesus og slik som Jesus.

Skudenes Normisjon

Skudenes Normisjon er en av de store enhetene for Normisjon i nordfylket. Vi har tatt en prat med tre av lederne der; Kjetil Bringaker, Kristian Wikre og Trygve Svendsen. (Damene var ikke med, for de var samla for å starte ny forening for Normisjon!)

- Hva er Skudenes Normisjon?

Skudenes Normisjon er en av de mer aktive organisasjonene på Skudenes bedehus. Vi har månedlige M17-samlinger for mennesker i alle aldre. Parallelt er det søndagskole og tweensene har egen samling under talen. På disse storsamlingene vektlegger vi involvering, blant annet gjennom ulike tjenestegrupper. Vi har fått mye inspirasjon fra Normisjonsmenigheter i storbyene, der flere av oss har vært aktive i studietida. På bedehuset har vi også Soul Children, ungdomskoret Ton Angelon og et stort Acta-lag. Og mange er ellers aktive i misjonsforeninger, disippelgrupper, på Normisjonsmessa, Stemnestaden og Sommer i Sør.

- Mye bra som skjer, altså. Og flere av dere er travle barnefamilier. Dere har likevel rydda tid til å være med i Agenda1. Hva har det betydd for dere?

Agenda 1 har ført til en sterkere tilknytning til Normisjon og gitt en tydeligere retning for styrearbeidet. Vi er blitt mer bevisste på de tre retningene for fellesskapet: Opp - Inn - Ut. Ikke minst fokuset på Ut-retningen; hvordan vi kan nå nye med evangeliet. Dette semesteret har vi «Gå ut» som gjennomgående tema. Agenda 1 har også ført til et nytt fokus i vårt eget hverdagsliv med Jesus. Flere av oss er også aktive utenfor bedehuset, for eksempel i idrettslaget. Bønn og åpenhet for Guds ledelse er også blitt viktigere for oss. Som ledere er vi blitt mer bevisste på vår egen rolle som forbilder.

- Hvor er Skudenes Normisjon om 5 år? Har dere noen drømmer?

Vi drømmer om et fullt bedehus med alle generasjoner og der alle kan tjene med de gavene Gud har gitt de. Men fremfor alt ønsker vi en kultur for hverdagsliv, der vi lever ut visjonen vår: «Være og gjøre disipler». I disippelgruppene vil vi gjennom samtale og bønn hjelpe hverandre til å finne ut hva det konkret betyr å følge Jesus i hverdagen.

Misjonalt lederskap

Å bygge en slik disippelkultur er en møysommelig prosess, som krever fokusert lederskap over tid. Derfor var temaet for Agenda1-samlingen på Stemnestaden i mars nettopp misjonalt lederskap. Egil Elling Ellingsen, pastor i IMI-kirken, og Anne Kristin Bruns, som er ansvarlig for Agenda1 i region Rogaland, underviste om ulike sider ved dette. Teamene jobba aktivt med å anvende det inn i sine liv og fellesskap. Og mellom teamøktene var det på tvers av teamene mye god deling av ideer, erfaringer, oppmuntringer og forbønn. Og hjem fikk vi med oss ikke bare inspirasjon, men også konkrete planer for viktige skritt frem til neste samling 1.-2. oktober.

Som ansvarlig for oppfølgingen av Agenda1 i nordfylket, er det et privilegium å følge de gode prosessene som er i gang i disse fellesskapene. Vær gjerne med og be for lederne i disse fellesskapene og at vi kan se flere verdifulle mennesker bli bevisste etterfølgere av Jesus.