Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Bli utsending til Bangladesh

Foto: Arkiv

Stillingene vil inngå i vår satsning på Sør-Asia regionen med kontakt og oppfølging av våre kirkelige partnere der. Disippel- og lederutvikling vil være sentralt. Stillingene vil også ha fokus på informasjonsarbeid fra Normisjons arbeid i Sør Asia, primært India og Bangladesh og legge til rette for besøk fra Norge til regionen. Noe arbeidsoppgaver knyttet til Martin Luther College vil også ligge til stillingen/e. Andre arbeidsoppgaver vil kunne være aktuelle. (Kursvirksomhet, undervisning, rådgivning etc)

Kvalifikasjonskrav (formelle og uformelle)

 • Gode engelskferdigheter. 
 • Erfaring fra tidligere utenlandsopphold er en fordel.
 • Utdanning innen teologi, utviklingsstudier, pedagogikk, journalistikk eller reiseliv.
 • Erfaring fra arbeid med kirker eller kristne organisasjoner i Norge eller i utlandet.

Personlige egenskaper som ønskes hos søkere

 • Ønske og evne til å bidra i misjon og støtte nasjonale kristne og samarbeidskirker
 • Fleksibel
 • Serviceinnstilt
 • Flink til å formidle informasjon skriftlig og muntlig
 • Evne til å begeistre

Ansettelsesvilkår / lønn

 • Ansettelse i inntil to stillinger fordelt på 150%
 • Lønn og pensjon etter Normisjons vilkår

Søkere må identifisere seg med Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte.
Ønsket oppstart: Tidligst mulig høst 2016. 

Spørsmål kan rettes til Dag-Håkon Eriksen: dhe@normisjon.no +4792624116
Eller Oddvar Holmedal: Oddvar.Holmedal@normisjon.no +4799316587

Søknad med CV sendes Dag-Håkon Eriksen, dhe@normisjon.no, innen 20.mai 2016.        

Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som samarbeider med Den norske kirke og andre kirker i Norge og internasjonalt. Vår visjon er Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Våre verdier er elsket og sendt. Normisjon i Norge består av ca. 1000 foreninger og forsamlinger/menigheter i 13 regioner. Internasjonalt har Normisjon misjonsarbeid i ti samarbeidsland i Asia, Afrika og Sør-Amerika og er engasjert i flere land i Europa.