Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Regionårsmøtet

Berit Helgøy Kloster takkes av etter 6 år i regionstyret.
Foto: Einar Larsen

Odd-Terje Høie ble gjenvalgt som leder for to nye år, mens Jorunn Løge ble valgt til styremedlem for tre år. Berit Helgøy Kloster gikk ut av styret etter seks år, hun kunne da ikke gjenvelges. Handlingsprogram for 2016 – 2019 ble drøftet og styret jobber videre med dette med de kommentarene som kom på årsmøtet. Trygve Svendsen hilste fra Landsstyret, han gav mange lovord for det arbeidet som blir gjort fra Rogaland. Martin Cave hadde en inspirerende tale og årsmøtet måtte utsettes fordi mange ville benytte seg av tilbudet om profetisk betjening. Helene Skimmeland la frem sitt siste regnskap før hun blir pensjonist. Regnskapet var solid og viste et overskudd på 657.000 og regionen hadde overført over 10 millioner til arbeidet utenfor regionen i 2015. Vi fikk også høre Irene og Ola Ege fortelle om det fantastiske vi får være med på i Kambodsja. Takk til den enkelte for engasjement og oppmøte. Årsmøte for 2017 blir 22. april på Stemnestaden.