Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Ivar Aae valgt som ny regionstyreleder i Normisjon Møre

Foto: Privat

- Hvem er Ivar Aae?

- Jeg er til daglig bonde på Averøya, 47 år og gift med Marianne. Jeg har fire barn i alderen ti til atten år.

- Hvorfor takket du ja til å gå inn i denne rollen?


- Jeg måtte tenke meg litt om da jeg ble forespurt, det ligger jo et litt større ansvar på lederen. Jeg hadde akkurat avsluttet et engasjement som styreleder i Landbruk Nordvest og følte da jeg hadde bedre tid og også mer erfaring med styreledelse. Jeg ser fram til samarbeidet med det nye styret, det er viktig at vi drar lasset sammen, både de ansatte, styret og alle de frivillige medarbeiderne rundt om i regionen.

- Hva er din tilknytning til Normisjon?

- Min kjennskap til Normisjon startet på Vassbotten leirsted med leirer, kor og etter hvert lederoppgaver. Jeg har også vært elev på flere av Normisjonens skoler; som Høgtun Folkehøgskole, Øya videregående, Tomb Videregående og Bibelskolen i Grimstad. Etter Bibelskolen begynte jeg å jobbe i Indremisjonsselskapet Nordmøre krets for det meste med barne og ungdomsarbeid, men også som bysekretær og kretssekretær. Etter overtakelse av gården i 1998 er vi vært engasjert i lokalt arbeid på Averøya. Etter overtakelse av gården i 1998 er vi vært engasjert i lokalt arbeid på Averøya.

- Hva ser du på som våre største utfordringer?

- En av de største utfordringene i Region Møre er å binde sammen hjemme og utearbeidet. Misjonsarbeidet er både i vårt folk, blant våre nye landsmenn og til alle folkeslag. Nye generasjoner må få høre budskapet om Jesus Kristus.