Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Elevaksjoner med fantastiske resultater

To elever er klare for å samle inn penger på aksjonsdagen
Foto: KG

Elevaksjonen starter med en kick-off i skolegården like etter semesterstart. I de fire påfølgende ukene før selve aksjonsdagen i september, foregår det en rekke aksjonsrelaterte aktiviteter på skolen. Det arrangeres blant annet kakesalg, grilling i skolegården, aksjonsløp, sumobryting og svampkast. – Elevaksjonen har to hovedmål for oss. Det ene er å skape felleskap og et godt miljø på skolen. Det andre er selvfølgelig at elvene skal få en større bevissthet og et engasjement for noen som har det vanskeligere enn oss, forteller Kristin Måge Areklett, lærer ved skolen og leder for elevaksjonen.


Aksjonsløp. Foto: KG

Elevene tar selv ansvar
En aksjonskomité og et tilhørende crew har hovedansvaret for gjennomføringen av aksjonen. Aksjonskomiteen planlegger selve aksjonen, og crewet er viktige nøkkelspillere i gjennomføringen. På KG tas elevaksjonen veldig seriøst av elevene, og mellom 50 og 70 elever bruker å søke seg til aksjonsarbeid hvert år. Etter at søkerne er intervjuet, bestemmes det hvem som skal sitte i komiteen og hvem som skal sitte i crewet.

Skape engasjement
Hva skal til for å engasjere elevene, Areklett? – Tenk at det skal være gøy. Det skaper alltid engasjement! Vi har i tillegg hatt et eget slagord for hver aksjon, samt ulike effekter, som like t-skjorter og armbånd. Vi har sett at dette kan være med å skape et samhold blant elevene. Samtidig må aksjonen oppleves relevant for elevene. Dette kan gjøres ved å gi dem en følelse av at det kunne vært dem selv som ikke hadde tilgang på rent vann, skolegang eller vært utsatt for menneskehandel eller barneekteskap. Man må røre ved det personlige. Tema som «er litt i vinden» engasjerer også ungdommene i stor grad. At de har et  nytt prosjekt hvert år, trekker Areklett også frem som positivt. Da blir ikke elevene lei av å høre om det samme igjen og igjen.


Grilling i skolegården til inntekt for elevaksjonen, men også en måte å bidra til et bedre miljø blant elevene. Foto: KG

Tips
Du har jo drevet med dette i snart ti år. Har du noen tips til skoler som ønsker å gjøre lignende prosjekter? – Det er viktig at man finner riktige folk til aksjonsgruppa. At de både har hjerte for prosjektet, men også vilje og ikke minst evne til å gjennomføre det. Her trenger vi både dem med lederegenskaper, men også dem som ønsker å være i kulissene, utdyper Areklett. Areklett anbefaler å alltid ha en aksjonsgruppe. Ved å fordele oppgavene, har de erfaring med at elevene får et større eierskap til aksjonen. – Konkrete prosjekter som et skolebygg eller en brønn, er bra, men også diakonale prosjekt som helse og utdanning. Vi merket hvor stas det var for elevene å for eksempel se at skolebygget som elevaksjonen vår hadde finansiert, var ferdig. Dette påvirker dem også når de skal tilbake til skolen, og holde foredrag om turen for de andre elevene, forteller Areklett.

Viktig med mål!
I tillegg anbefaler Areklett å sette klare mål for aksjonen, også i form av økonomiske mål. – For noen år siden begynte vi dessuten med å dele ut to MacBook-maskiner etter hver aksjon; én til den eleven som hadde samlet inn mest totalt, og én vinner som vi trakk blant alle som hadde samlet inn over et visst beløp. Dette fungerte som et enkelt, men utrolig effektivt tiltak for å folk til å bidra litt ekstra. Året vi begynte med dette, samlet vi faktisk inn en halv million mer enn året før, forteller Areklett. – Vårt håp og ønske er at elevene som har engasjert seg i elevaksjonen skal sitte igjen med en spesiell opplevelse i etterkant. At de har fått være med på noe viktig.
At Gud kan bruke dem, og at de brukes, avslutter Areklett.