Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Økt livskvalitet for bønder

Mange bønder får fornyet livsmot og økt livskavlitetgjennom prosjektene som Normisjon støtter.
Foto: Aucun Nederleid

Derfor handler mange av prosjektene til International Cooperation Cambodia (ICC), en av Normisjons samarbeidspartnere i Kambodsja, om å jobbe med bønder. Prosjektet FAST, gir bøndene innsikt i nye jordbruksteknikker. I provinsene Ratnakiri og Mondulkiri får lokalsamfunn hjelp til å utvikle egne landsbyplaner slik at de kan sette i gang å nå målene de har satt seg. Ved å lage egne planer blir de motiverte, ansvarliggjort og får eierskap til prosjektet.

PARCE og iBCED jobber for å styrke lokalsamfunns dialog med myndighetene. Prosjektene utruster bøndene til å ta opp sine egne utfordringer, og fremme egne rettigheter. iBCED gir også teknisk ekspertise og verktøy som hjelper lokalsamfunnene å iverksette planene sine. ICC arbeider nå med Normisjonseide Viator for å utforske hvordan man kan starte sosiale entreprenørskapsbedrifter i provinsen Prey Veng. Målet er å gjøre PARCE-prosjektet bærekraftig. Prosjektet VIDP fortsetter å mobilisere kirker til å styrke levevilkårene til medlemmene gjennom det Gud har gitt dem av naturressurser, kunnskap og nettverk. I 2015 og 2016 utruster VIDP menighetene til å ta prosjektet til et nytt nivå ved å utvide arbeidet også blant deres ikke-kristne naboer.