Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Kirkeplan

Workshop
Foto: NELC

Det tar tid å endre et kirkesamfunn med over 85 000 medlemmer, men i over et år har Normisjon arbeidet for å bygge kompetanse hos lederne i NELC. En rekke workshopper og kurs har blitt holdt for å løse organisatoriske behov og fremme åndelig lederutvikling i kirken.

Etter flere samlinger ble det valgt ut fem prioriterte områder: Lederutvikling, misjon og evangelisering, økonomi, ressursforvaltning og kommunikasjon.

Gruppene på lederutviklingskurset samlet seg og stilte seg følgende tre spørsmål:
1. Hvor skal vi? Hva ønsker vi å se? (Mål)
2. For å nå dette hva trenger vi å gjøre? (Handlingsplan)
3. For å oppnådette trenger vi? (Ressurskartlegging)

Alle gruppene identifiserte sine prioriterte mål, og etter å ha jobbet med dette i over ett år har de nå laget en utfyllende organisasjonsutviklingsplan for hele NELC.