Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Gå Ut Senteret går så det suser!

Gå ut senteret leier i dag hos Berg Prestegår, men allrede et år etter flytinggen, er nærmer de seg makskapasitet
Foto: Gå ut senteret

– Til skoleåret 2016/2017 har vi foreløpig fått 75 søknader til Global disippel og 15 søknader til Faith in action. Så langt har 35 av søkerne takket ja til skoleplass, og målet for neste skoleår er å starte med 32 studenter, sier Ørjan Tinnen, rektor ved bibelskolen som har tro på at Gå Ut Senteret fortsatt skal være et kraftsenter og verksted for misjon både i Norge og internasjonalt.

Viktig misjonsutfordrer
– Jeg tror skolen blir en viktig samarbeidspartner for menigheter og forsamlinger som ønsker å utfordre og utruste til misjon i vår tid. Gjennom samarbeid med Gå Ut Senteret kan kall og engasjement for misjon oppstå og holdes ved like, slik at evangeliet om Jesus går videre til nye generasjoner og folkeslag, sier Tinnen.

Skolen jobber også for at misjonærlinja på Gå Ut Senteret skal være relevant for dagens virkelighet og godt faglig fundert. Både Normisjon, Frikirken og De norske pinsemenigheters ytremisjon (PYM) ser ut til å ville benytte seg av tilbudet fremover, selv om antallet kandidater ikke er som det en gang var. Linjen Faith in action starter opp til høsten som et helårs bibel- og misjonskurs spesielt rettet mot unge mennesker som ønsker et avbrekk fra studier eller jobb.

Vurderer å bytte skolelokale
Gå Ut Senteret har vært veldig godt fornøyd med skolelokalene sine på Berg prestegård, men nå er størrelsen en utfordring.
– Slik søkningen ser ut akkurat nå, sprenger vi kapasiteten i de leide skolelokalene på Berg prestegård neste skoleår. Vi jobber med alternativer, og plassering av et midlertidig undervisningsbygg like ved prestegårdsbygningen er foreløpig det beste valget, forteller Tinnen.
 

Vidar Børjesson underviser elver i Apostlenes gjerninger. Foto: Ørjan Tinnen.

Mindre underskudd enn antatt
Landsstyret har garantert for et underskudd for skolens flytting og etablering i perioden 2015–2019, begrenset oppad til cirka 4 million kroner. Rektoren håper at de budsjetterte underskuddene for skolensflytting og etablering kommer til å bli mindre enn førsT antatt.
 – Vi har nå fått god oversikt over de faktiske kostnadene for etablering og drift av Gå Ut Senteret i Trondheim for regnskapsåret 2015. Det viser seg at flyttingen koster en kvart million mindre enn forventet. Med dagens kostnadsnivå vil økonomien gå i balanse dersom skolen har 40 studenter, et mål som i utgangspunktet var planlagt nådd skoleåret 2018/2019, forteller Tinnen.