Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Rotary-heder til misjonslege Ottar Hope

Ottar Hope (til venstre) og Erling Mjelde (til høyre) ble tildelt Paul Harris-medaljen av president i Arna Rotaryklubb, Sveinung Mjelde.
Foto: Audun Stølås

Ottar Hope ble født 25. mars 1948 og vokste opp på Espeland i Arna. Han utdannet seg til lege og var i årene fra 1982 til 1992 misjonslege ved sykehuset Brahmanbazar Christian Health Project i Sylhet i den nordøstre delen av Bangladesh.

I årene etter han kom hjem, har han som overlege ved Haraldsplass sykehus fulgt opp sykehuset i Bangladesh nøye og har besøkt det flere ganger årlig. Sykehuset ble startet av Santalmisjonen i 1979 med økonomisk støtte av Norad. Det er nå en nasjonal stiftelse som er ansvarlig for å drive sykehuset videre. Ottar Hope har vært pådriver for et samarbeid mellom Haraldsplass og sykehuset i Bangladesh. Haraldsplass sender sykepleierstudenter fra Norge for å ha praksis ved sykehuset i Brahmanbazar.

Arna Rotaryklubb har de siste fem årene gikk økonomisk støtte slik at fattige som ellers ikke ville hatt råd til det, kunne få medisinsk behandling ved sykehuset i Bangladesh. Ottar Hope har vært klubbens kontaktperson i dette samarbeidet og har hvert år besøkt klubben for å fortelle om utviklingen av prosjektet.

Ottar Hope lever etter det som er Rotarys formål: Service above self – å gagne andre. Som sykehuslege i Bangladesh var det ofte vanskelig for ham å dra hjem for å ta middagspause når venterommet på poliklinikken var full av pasienter og han visste at mange av den ikke ville rekke hjem den dagen om han tok sin middagspause.

Hans oppfølging av pasienter har i mange tilfeller gått langt utover det som er vanlig. Da en mann falt ned fra et tre og ble lam fra livet og ned, fulgte Ottar Hope ham nøye opp gjennom mange år både medisinsk, psykologisk og sosialt til han omsider fikk sin lille butikk i landsbyen sin.

En gang Ottar Hope var på et privat besøk nær en fødestue i Bangladesh, oppstod ble store komplikasjoner på fødestuen. Ottar Hope ble straks hentet og fikk reddet livet til babyen.

Han viste omsorg for befolkingen i området også ved å holde vannpytter under oppsyn for å hindre spredning av malaria.

Under overrekkelsen sa presidenten i Arna Rotaryklubb, Sveinung Mjelde, at Paul Harris-medaljen er den høyeste påskjønnelse en rotaryklubb kan gi. Den kan gis til personer som har utført arbeid eller tjenester som er i overkant av det som kan forventes.

Samtidig fikk Erling Mjelde Paul Harris-medaljen for sitt engasjement for Espeland fangeleir.