Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Acta-leder

Foto: Acta – barn og unge i Normisjon

Acta – barn og unge i Normisjon er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner. Vår visjon er «Grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus» og vi bygger alt vi gjør på våre verdier som er «elsket og sendt».

Acta består først og fremst av våre over 600 lokale fellesskap. Til sammen i disse har vi over 19 000 medlemmer rundt om i landet. Sammen med vår moderorganisasjon, Normisjon, har vi 13 regionale kontorer med mange flotte Acta-medarbeidere, mens sentraladministrasjonen ligger i Oslo sentrum.  

Acta Oppland søker:

Acta-leder i 100 % stilling. 

Acta Opplands prioriterte arbeidsoppgaver er å følge opp regionens cirka 20 aktive lokallag, samt å arrangere om lag 15 leirer for barn og ungdom årlig, stort sett på regionens to leirsteder, Kirketeigen på Kvam og Skogstad på Eina. Tilrettelegging for oppfølging av unge ledere gjennom medvandring, merkevarebygging og markedsføring er viktige arbeidsoppgaver.

Stillingen har rom for individuell tilpasning, men du må regne med noe administrasjon, strategiarbeid ut fra handlingsplan, oppfølging av frivillige og etablert arbeid. Som Actaleder vil du være med å etablere nye og videreutvikle eksisterende møtepunkt sammen med øvrig Actastab i regionen, delta på Actaledersamlinger og ha kontakt med Acta sentralt.

Actaleder forventes å være del av lederteamet i regionen og bidra aktivt i samarbeidet mellom Acta og Normisjon.

Kompetanse/egenskaper:

Er du opptatt av at barn og ungdom skal bli kjent med Jesus? Drømmer du om å være med å lage fellesskap der troen kan vokse? Er du kreativ og utadvendt, med evne og vilje til å være fleksibel og nytenkende, god på forkynnelse og relasjoner og med kompetanse innen ungdomsarbeid?

Vi søker en person med

  • Relevant utdanning og/eller erfaring.
  • Evne og vilje til å løse varierte arbeidsoppgaver.
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  • Utadvendt og kreativ, god relasjonsbygger.
     

Tiltredelse etter nærmere avtale. Søkere må kunne identi­fisere seg med Actas visjon og verdier, slik disse er uttrykt i Actas verdidokument for ansatte. Det må fremvises politiattest. Stillingen lønnes etter Normisjons lønnsregulativ. Noe ubekvem arbeidstid og reising må påregnes, kontorplass er i utgangspunktet på regionkontoret på Gjøvik. Mer informasjon om stillingen får du ved å kontakte regionleder Ann Helen Aaslund på tlf 990 90 807 eller daglig leder i Acta, Kristian Øgaard, tlf 959 01 787.

Søknad med cv og referanser sendes til: ann.helen.aaslund@normisjon.no

Søknadsfrist: 19. juni 16