Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Vi må tale tydelig om Jesus!

Foto: Håvard Krogedal

Vi samtaler åpent og realistisk om sykdommen. Men det er noe annet som ligger Anfin mest på hjertet. Det er hvilken Jesus vi i vår forkynnelse løfter fram for folk. Inntil i vinter har han selv stått på prekestoler landet rundt og talt. Nå lover jeg å ta hjerteanliggendet med tilbake til normisjonsfolket:                                                      

Det er så mye forkynnelse i vår tid som bare fokuserer på enkelte sider av Jesus. Ofte tales det om hans kjærlighet og hvor inkluderende og åpent han møter mennesker. Men dette holder ikke, hvis vi ikke lar hele Bibelens Jesus-bilde tre fram! Vi må tale om Jesus som er sann Gud og sant menneske. Vi må tale om korset, om Jesus som gav sitt liv for å sone vår skyld og gjøre oss rettferdige for Gud. Vi må la folk få vite at han er den eneste veien til frelse! Det er bare han som gir håp til verden. Uten ham går vi fortapt, til en evighet under Guds dom. Og vi må si til folk at å tro på Jesus, betyr å følge ham. Han kaller oss til å være etterfølgere. Bibelens bud og formaninger er gitt oss som gode og nødvendige veivisere på vandringen med Jesus gjennom livet. I en sum: vi må velge Jesus, lyde Jesus og følge Jesus!

Jeg lytter, og kjenner igjen både engasjementet og klarheten fra Anfins mange år som forkynner. Han har vært innom de fleste teologiske emner i skrift og tale. Men om ikke sentrum og tyngdepunkt er rett, faller det hele sammen. Derfor er det så viktig for ham å sette Jesus i sentrum – Bibelens Jesus. Vi må tale helt og sant om ham som er veien, sannheten og livet!

Vi avslutter samtalen med å be sammen. Vi legger liv og framtid i Guds hånd. Og vi ber om at evangeliet om Jesus – verdens frelser – må bæres varmt og tydelig ut til menneskene rundt oss.

Sjelden har jeg reist mer takknemlig hjem etter et sykebesøk. Og det jeg har med meg, skal jeg gi videre  - slik jeg lovte.