Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Andakt: Hold deg nær til Gud

Edgar Fredriksen
Foto: Høgtun Folkehøgskole

”Ta imot ydmykt det Ordet som er plantet i dere!” Jak. 1,21b.

De siste dagene har tankene mine vært mye i Jakobs brev. Jakob setter fokus på livet vi lever som Kristne, det må være samsvar mellom livet du og jeg lever og det du tror på. Bibelselskapet med sine 200 år jubilerer i disse dager, og jeg reflekterer litt ekstra om hvordan vi leser og bruker Guds ord. Jakob taler om å gjøre det Ordet sier og ikke bare høre det! En god setning kommer; ”den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning” (Jak 1,25). Skal du og jeg lykkes som Kristne hører nærhet til Jesus Kristus med i hverdagen. Vi utfordres til å ”se inn i frihetens fullkomne lov”, ikke bare en gang, men fortsette med det. Det menneske skal lykkes i livet. Hvor forpliktende er dette Guds ord? Hvilken autoritet har det i våre liv? Styrer det våre liv? Henter vi formaningene og trøstes vi ved dette Ordet? Vi oppfordres til ydmykt å ta i mot dette Ordet som blir plantet i oss, for det har kraft i seg til å frelse våre sjeler (Jak. 1,21).

Jakob sier i kapittel fire at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Han fortsetter med at vi skal være lydige mot Gud. Løftet er; ”hold deg nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere”. Guds ord har like stor autoritet i dag som den gang det ble skrevet. Vi kan hverken føye til eller kutte ut hans vilje med våre liv. Dessverre har den liberale teologi fått alt for stor plass i våre sammenhenger. Det blir krevende i vår Kirke i tiden som kommer! Min frimodighet bygger på at når jeg fortsetter med å se inn i frihetens fullkomne lov, velsigner Gud mitt arbeide og Ordet vender ikke tom tilbake.

 Mvh Edgar Fredriksen