Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Mer enn forkynner!

Svein Høiden talte om Hauges betydning i Rakkestad. Til høyre møtelederen, Torgeir Flateby.
Foto: BOE JOHANNES HERMANSEN

Hauge-kjenner Svein Høiden sa i sitt foredrag at Hans Nielsen Hauge ikke bare var en vekkelsesforkynner og åndshøvding, men en samfunnsbygger, næringslivsgründer og forfatter.

- Historikeren Karsten Alnæs karakteriserer bondesønnen fra Østfold som en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie. Berge Furre sa at Hauge startet det moderne Norge, sa Høiden.

Hauges åndsopplevelse 5. april 1796 fikk enorm betydning. – Kallet som han fikk da han pløyde på jordet beholdt han hele livet. Han så nøden og utfordringene både åndelig og legemlig, og brukte hele sitt liv på sin oppofrende tjeneste.

Hauge skapte ikke bare mange bedrifter. Men han var med på å utvikle og videreføre bedrifter med et godt arbeidsmiljø og høy etisk standard. – Han var for eksempel den første som organiserte trygdeordninger i Norge, sa Høiden.

Hauge var også den første i landet som startet med gjenvinning, i forbindelse med produksjon av papir, som han fikk til ved at det ble samlet inn kluter og tauverk, som ble benyttet.

Høiden påpekte at Hauge også er en av de mestproduserende forfattere Norge har fostret. - Han skrev 33 bøker og skrifter som kom i et opplag på 200 tusen i en tid da Norge hadde en befolkning på 850 tusen mennesker. I tillegg skrev han mellom 500 og 600 brev som er registrert og tatt vare på, og utviklet et distribusjonsnett for spredning av litterær produksjon som var uten sidestykke på den tiden.

- Og mange lærte seg å lese gjennom skriftene til Hauge, la Høiden til.

Hauge hadde også sin store betydning når han gav folk tro på seg selv. – På Eidsvoll i 1814 var det flere ”vanlige” bønder. Dette var særegent for Norge, i ingen andre land besto nasjonalforsamlingen av folk så langt ned på rangstigen.

Hauge fikk ikke mange år med sin virksomhet. Han ble blant annet anklaget for brudd av Konventikkelplakaten som forhindret fri lekmannsforkynnelse uten prestens tillatelse. Han ble arrestert ni ganger, før han fikk 10 år i varetekt. Og i fengselet ble helsen hans knekt.

- Likevel spredte hans forkynnelse og virksomhet seg. Ca. en tredjedel av den norske befolkning regnet seg etter hvert som haugianere, sa Høiden.

- Mange av de organisasjonene som ble stiftet på 1800- og 1900-tallet er en frukt av Hauge-bevegelsen, tilføyde foredragsholderen.

Hauges testamente var: ”Følg Jesus”. – Også der har vi noe å lære av Hauge, avsluttet Høiden.