Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Anfin Skaaheim er død

Foto: Håvard Krogedal

- Vi føler med familien og ber for dem. Anfin var en svært viktig leder, ikke minst på grunn av hans forkynnelse. Han hadde en frimodig og klar Jesus-fokusert forkynnelse, sier generalsekretær i Normisjon, Anne Birgitta Langmoen Kvelland i en kommentar.

Skaaheim ville fylt 77 år 7. juli, og har hatt flere framtredende posisjoner i norsk kirke- og kristenliv. Han avla teologisk embetseksamen i 1966, og ble ordinert til prest i 1967. Han var generalsekretær i Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag 1975 - 1987, generalsekretær i Indremisjonsselskapet 1987 - 2000, og deretter Normisjons første generalsekretær 2001 - 2003.

- Anfin betydde også veldig mye for dannelsen av Normisjon.  Han hadde dessuten et veldig godt humør og en evne til å fortelle historier som var sjelden. Det er få mennesker som har fått meg til å le så godt som Anfin, forteller Kvelland.

Skaaheim har også hatt flere framtredende tillitsverv, blant annet styreleder ved Menighetsfakultetet og formann i eksekutivkomiteen i International Fellowship of Evangelical Students. Han har utgitt flere bøker, og vært en høyt verdsatt forkynner. I 2006 ble han tildelt HM Kongens fortjenestemedalje i gull. Også etter at han ble pensjonist, har Anfin Skaaheim vært aktiv som forkynner rundt om i Norge.

- Jeg var og besøkte han for halvannen uke siden. Da var han lite opptatt av å snakke sykdom. Derimot var han opptatt av at vi må arbeide for en grundig Jesus forkynnelse: Forkynne en hel Jesus, sier Kvelland. 

 Mer om Anfin Skaaheims Jesus-budskap fra sykesengen, les her.