Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Viktig med engasjerte menn

Foto: Liv Wendel

Hovedutfordringen er mannsgruppene som er veldig ustabile fordi mange emigrerer til India for arbeid. Noen grupper har blitt blanda grupper i stedet, med både kvinner og menn. Og noen fortsetter som mannsgrupper, men med færre menn. Det er så viktig å engasjere mennene, om det skal kunne bli forandring. Det er ikke bare kvinnene som vil få det bedre om strikte kjønnsroller blir friere. Menn vil også det. Dessuten er det først og fremst menn som er i maktposisjoner og som blir hørt. Og det er først og fremst menn som slår - vold mot kvinner er ikke et kvinne-problem. Så vi trenger å engasjere mennene, og vi jobber med å finne ut hvordan vi best kan gjøre det. 

Vi har ellers fullført excel-rapporten, som har ført til at jeg har lært mye nytt, også mye Bajhang. Som for eksempel hvor utrolig tidlig de fleste blir gift (i surveyen av de voksne hadde over 60% av kvinnene blitt gift mellom 12-18 år, og 90% før de fylte 20), og hvor mange som ikke kan lese og skrive (85% av kvinnene kan ikke lese eller skrive, eller bare skrive navnet sitt, mot 33% av mennene), hvor stort alkohol-problemet oppleves som, hvor ekstremt skjevfordelt arbeidsmengden er mellom menn og kvinner er. Blant annet. 

For noen dager siden fikk vi kontakt med en som jobber i INF (UMN’s tvilling-organisasjon). Han jobbet tidligere mye med menn med alkohol-problem og vold i Australia. Føltes som nettopp den riktige personen å treffe på nå. Vi leter oss fram til hvordan vi best kan bevege oss i en god retning ut av de store alkohol og volds-problemene som finnes. Så dukket altså Nil opp. Han og kona skal jobbe i Surkhet, som også er vest i landet, og han er villig til å hjelpe oss ut med frivillig arbeid. Be gjerne for fortsettelsen av det samarbeidet! 

Siden sist har det også vært generalforsamling i UMN – og den store begivenheten der var at den nye direktøren ble innviet (eller hva man sier); Joel Hafvenstein. Både han og kona vokste opp i Nepal og UMN, så de er allerede en del av historien. Barna deres har blitt mine to nye ‘tante-barn’ og det gjør godt for en moster som er for langt borte fra mine egne. 


Den nye og den gamle direktøren. Foto: Liv Wendel

Sjekk gjerne ut www.umn.org.np og www.normisjon.no
Om dere ønsker støtte prosjektet økonomisk så gå inn på Normisjon sin nettside og søk ‘Samfunnsutvikling i Nepal’