Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Kirkevekst i jungelen i Bangladesh

En av de nye menighetene BMC har vært med å starte opp.
Foto: BME

Gjennom samarbeids-kirken Evangelical Christian Church (ECC) støttes et misjonalt og diakonalt lederutviklingsprogram. Board of Mission and Evangelism (BME) er en underavdeling til EEC, som har evangelisering og kirkeplanting som sitt fokusområde.

I Bangladesh er 9 av 10 muslimer. Under 1% er kristne, og åpen evangelisering tolereres ikke. Normisjon er derfor med å støtte tre lokale kirkesamfunn, som i all hovedsak tilhører marginaliserte folkegrupper. 


Nye kristne som ønsker å tro på Jesus, og som har latt seg døpe. Foto: BME

I løpet av 2016 har arbeidet i denne regionen blitt utvidet til tre nye landsbyer, og fire lokale misjonærer har blitt sendt ut i løpet av våren. Til sammen er har det blitt det startet opp 17 menigheter gjennom BME, som Normisjon er med og støtter. I landsbyene har også BME vært med å bygge kirkebygg, og kirkeplanting er en av BME sine tre hovedmålsettinger, i tillegg til evangelisering og tverrkulturell misjon.


De fire nye misjonærene, og en lærer som har drevet ledertrening. Foto: BMC


Et av de nye kirkebyggene. Foto: BME

BME satser i stor grad også på helse og utdannelse i landsbyene de har prosjekter, og at dette skal være tilgjengelig for alle. Særlig for de som er fattige. At landsbybeboerne få dekket sine primære helsebehov er viktige målsetninger for arbeidet knyttet til helse, samt forebyggende tiltak mot malaria og tyfoidfeber. Ledertrening står også på agendaen, og man ønsker å være med å støtte og utruste nye ledere, samt de eldste i menigheten. Dette gjøres blant annet gjennom undervisning, seminarer og ulike workshops. 


Barna følger godt med på undervisningen. Skoletilbud er en del av BME sin virksomhet. Foto: BME