Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Naturlig matproduksjon

Deler av årets avling
Foto: Carolyn Johnson

AP kombinerer fiskeoppdrett og grønnsaksdyrking i et integrert system. Det skiller seg fra vanlig drivhus og vannkultur av planter på flere områder. Det bruker naturlig gjødsel fra fiskene for å dyrke grønnsaker. Det bruker kun 5-10 prosent av vannmengden til de tradisjonelle måtene å dyrke grønnsaker på, og det er billigere å drive. Som en bonus får man også ekstra inntekt ved å selge fisken.

Et enkelt AP-system kan forsørge en familie eller en landsby, eller skaleres opp til en kommersiell størrelse. I det man forsker mer på AP-metoden blir flere og flere teknikker tilgjengelig, noe som lover godt for naturlig matproduksjon i fremtiden. Fra starten har målet vært å bruke veksthuset vårt som både forsøks- og treningsgård. Vi har for eksempel hatt praksiselever fra det statlige jordbruksuniversitetet. Både studenter og lærere ble fasinerte av å se hvordan plantene kan vokse uten jord.

I det siste har vi begynt å lage en lærerbok. Håndboken inneholder ingen skrevne ord, bare bilder og avsatt plass til å notere. Grunnen til dette er at vi har merket oss at folk husker bedre hvis de skriver det ned selv. I tillegg kan kurset enkelt bli brukt på flere språk.

Lærerboken kommer med en engelsk lærerguide. Normisjon jobber også med å lage en serie videoer med våre oppdagelser på veien. AP industrien produserer side opp og side ned med optimistisk og høyteknologisk materiell som kan være upraktisk i fattige områder. Denne serien vil vise viktige lærdommer og løsninger fra vår erfaring som vil bli nyttig i prosjekter i fremtiden.