Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

60 % har fått strøm

Selvhjelpsgrupper har økt livskvaliteten til fattige familier.
Foto: NDF

Gjennom sosiale, økonomiske og kulturelle tiltak ønsker NDF å bidra til et bedre liv for underprivilegerte urfolksgrupper. Urbefolkningen i landet mangler anerkjennelse og rettigheter og NDF jobber aktivt for å bedre lovverk og vilkår for denne gruppen.

4248 kvinner er involvert i prosjektet. 2905 medlemmer i selvhjelpsgrupper har spart en håndfull ris hver gang de lager mat i en matreserve som de igjen kan bruke i økonomisk utfordrende perioder.

De sparte 20 386 kg ris og dette har ført til at færre medlemmer blir økonomisk utnyttet som billig arbeidskraft i lavsesongen. Økt inntekt i selvhjelpsgruppene har ført til økt livskvalitet blant urbefolkningen. 60 % har fått tilgang til innlagt strøm. I tillegg har hustakene blitt byttet ut med blekkplater i stedet for de vedlikeholdskrevende stråtakene.

Samarbeidet med myndighetene har også bedret seg og lederne i selvhjelpsgruppene har økt kommunikasjonen med lokale myndigheter.