Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Kritisk situasjon for santaler i Bangladesh

Santaler bygger stråhus for å ta tilbake området de har krav på
Foto: NDF

“Landgrabbing”  (tyveri av eiendom av sterke aktører) er et stort problem i Bangladesh, noe som i hovedsak går utover urbefolkningen. 

Bagdagården
De siste måneden har det intensivert seg rundt området Bagdagården, et landområde i Gaibandha-distriktet, nord-vest i landet. Bagdagården strekker seg over et område på over 7200 mål, med totalt 15 landsbyer. I området bor det 70 % santaler, som er urfolk, og 30 % bengaler. Det vil si at santalene opprinnelig eier 5000 mål med jord. 


Santaler demonstrer. Foto: NDF

Siden 1962 har det vært en avtale med landeierne og Øst-Pakistan om at myndigheten kunne dyrke sukkerroer på området. En del av avtalen var at dersom området ikke lengre ble brukt til sukkerproduksjon, skulle det gå tilbake til santalene. Det skulle i mellomtiden bli betalt en kompensasjon til santalene for bruk av området til sukkerroer, noe som aldri skjedde.

Ulovlig utleie

De siste 12 årene har det ikke vært dyrket sukkerroer på området. Man står derfor ovenfor flere utfordringer. De tidligere lederne for sukkerproduksjonen, har begynt å leie ut landområdene ulovlig til personer relatert til de tidligere sukkerprodusentene og myndighetene i landet. Noe som gjør det vanskeligere for santalene, da de ulovlige leietakerne ikke ønsker at santalene skal få tilbake jorden sin.

Da avtalen om sukkerproduksjon på området ble gjort på 60-tallet, fikk aldri santalene en kopi av avtalen. Og flere av de som var med å lage avtalene den gangen, er i dag døde. I 2013 ble Obideo Manray, en ung santal, utnevnt av myndighetene som ansvarlig for landområder i kommunen. NDF hadde en god dialog med han, og han var behjelpelig med å finne den opprinnelige avtalen om Bagdaområdet, og overlevere denne til den santalene. Noe som var et stort steg i riktig retning.

Dette viste seg å være upopulært. Fordi han valgte å hjelpe urbefolkningen, som i lang tid har vært offer for urettferdighet, ble Manaray drept. Trolig av personer med andre interesser i landområdet. Til dags dato har familien til Manaray verken fått oppreising eller rettsgang. 

Ta tilbake området
Etter at santalene fikk de offisielle papirene, hvor det det står hva det har rett på, har det dannet seg en større bevegelse som jobber med å ta tilbake landområdet. På tvers av rettighetsorganisasjoner og ofre for landtyveriet, ble det for noen uker siden besluttet at man skulle okkupere området, og bruke det til å bygge nye boliger for santalene. 1500 familier, i hovedsak santaler, begynte å bygge hus av strå på området for å signalisere dette. Politiet svarte med å skyte gummikuler mot santalene, i et forsøk på å fordrive de fra området. Flere ville ikke flytte på seg, og 15 av totalt 33 som nå sitter i arrest i forbindelse med okkupasjonen er santaler.Bygging av stråhus på Bagdagården. Foto: NDF


Santalfamilie. Foto: NDF

Uviss fremtid i møte

En av aktørene som er med og mobiliserer sammen med santalene, er Northern Development Foundation (NDF), som Normisjon støtter.  NDF arbeider for å redusere landetyveri og sosial undertrykkelse av minoritetsgrupper blant annet gjennom å mobilisere og organisere sivilsamfunnsorganisasjoner. 

NDF jobber derfor nå med andre grupper for å sette fokus på urfolks rettigheter. Sammen kan man utgjøre en større forskjell og mobilisere i større grad. 

NDF er allerede involvert i arbeidet med å jobbe for rettighetene til urbefolkningen, samt støtte til samfunnsgrupper. Slik situasjonen er nå, ser ikke dette ut til å være nok. Finansiell og juridisk støtte er nødvendig og Normisjon har bevilget ekstra midler til saken.
- Det er veldig vanskelig å vite hva man kan gjøre og hvordan man kan hjelpe i denne situasjonen. Men det er så utrolig viktig at ofrene i denne saken, som er santalene, får tilbake jorden som de har rettmessig krav på, sier Victor Lakra Leder for NDF i Bangladesh. 

Situasjonen er fortsatt uviss for santalene. Vær gjerne med og be for urfolkene og santalene i Bangladesh. At et gruppe som har blitt diskriminert i mange tiår allerede, skal få oppleve rettferdighet, å få tilbake landet som rettmessig er deres. 

Støtt prosjektet økonomisk her eller benytt konto 1503 02 13537 og Merk: Samfunnsutvikling i Bangladesh.