Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Inspirasjon for damer

Lydhøre kvinner lar seg inspirere.
Foto: Aud V Hoftun

 
Ein av songane som tona gjennom møtesalen både på Langåker,Karmøy og på Stemnestaden var denne:
"Bare du kan møte all min lengsel.
 Bare du kan gi meg evig liv.
 Bare du gir glede som er varig.
 Bare du hører når vi ber."
Gjennom ærleg og kvardagsnær Bibelformidling, Jesus-fokusert song og musikk, inspirerande vitnemål / misjonsinfo og bønnevandring med mulighet til forbøn, fekk me ein smak av nettopp dette. Det gir mot å koma saman på tvers av generasjonar og geografi og smaka fellesskapet i Jesus og med kvarandre.
Spennande salatar gav meirsmak rundt matbordet. Vennskap blei oppfriska og nye band blei knytta. Me er mange og me høyrer saman sjølv om kvardagen er ulik.