Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

I Hauges fotspor – med buss

Foto: Boe Johannes Hermansen

Formål med turen - i regi av Haugekomiteen i Normisjon region Østfold - var å lære mer om Hans Nielsen Hauge (1771-1824). - Bondesønnen fra Rolvsøy er en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie. Han var ikke bare en vekkelsesforkynner og åndshøvding, men også en samfunnsbygger, gründer og næringslivsleder. Ja, også en av landets mest leste forfattere, sier Hermansen.

Første anklage

Første stopp var Grålumstua, der Hauge første gang kom i konflikt med myndighetene i 1796, etter at han hadde talt Guds ord. Han ble anklaget for brudd på konventikkelplakaten, da presten ikke hadde godkjent samlingen. Deltagerne på bussturen fikk dette anskueliggjort i form av rollespill med Hauge (Torgeir Flateby), bonde Iver Grålum (Svein Høiden) og deres motstander, sokneprest Stevelin Urdahl (Aage Syvertsen).

Et glimt fra rollespillet ved Grålumstua, fra venstre Aage Syvertsen som spilte sokneprest Urdahl, Svein Høiden i bonde Iver Grålums skikkelse og Torgeir Flateby som Hauge.

Vi kjørte videre, forbi Tune kirke - hvor Hauge ble konfirmert - og Tune prestegård - hvor han gikk til konfirmasjonsforberedelse - og inn i Hans Nielsen Hauges gate i Sarpsborg, hvor det står en flott byste av ham.

Åndsopplevelsen

Neste stopp var Hauge i Rolvsøy, hvor Svein Høiden orienterte om minnestøtten over Hauge og jordet, hvor han hadde sin sterke åndsopplevelse 5. april 1796. Dessuten fremførte Torgeir Flateby: ”Jesus, din søte forening å smake”, som var den salmen Hauge sang på da Gud kalte ham.

Svein Høiden fortalte om Hauges åndsopplevelse på jordet i 1796.

Gamlebyen

Vi kjørte videre til Gamlebyen, hvor tre steder har tilknytning til Hauge: Her arbeidet han i slakterbutikken til madam Kruse, talte for en folkemengde på hele 400 mennesker i Niels Bæsøes hus i februar 1797 og ble arrestert av sogneprest Urban Feiermann, en løytnant og tre soldater og fengslet for første gang, fra 27. desember 1797 til 29. januar i 1798, etter gjentatte brudd på konventikkelplakaten.

Terje Brevik var engasjert for å fremføre monologer om Hauge i Gamlebyen.

Skuespiller Terje Brevik fremførte to fine monologer, som gav oss innblikk i Hauges liv og virke. I menighetssenteret Betania var det middag og etter kaffen holdt Per Reinert Eriksen et 40 minutters interessant foredrag, hvor han blant annet satte Hauge inn i en historisk sammenheng.

Ivar Bjørndal (med mikrofon) sammen med Per Reinert Eriksen under bussturen.

Jon Sørbrøden

Bussen, med Svein Slettevold ved rattet, fraktet oss videre til Berg kirke hvor vi fikk se minnestøtten om Eidsvollsmannen Jon Sørbrøden, som var en av Hauges nære venner. Deretter gikk turen videre til gården Sørbrøden Nordre, som Sørbrøden drev. Her fikk vi se bygningene og eikelunden hvor det var store stevner i haugiansk ånd. Guide i forbindelse med Sørbrødens liv og virke var Ivar Bjørndal.

Siste stopp var Normisjonshuset i Halden, hvor det ble servert kaffe og kaker. I tillegg holdt Harald Smaadahl og Astrid Finstad Ørebech hvert sitt interessante historiske innslag om henholdsvis haugianerkvinnen Mari Holen og haugianeren Iver Mustorp.

Et utsnitt av deltagerne på bussturen, samlet i Normisjonshuset i Halden.

Fornøyde deltagere

Under mye av tiden i bussen var det også orientering om ulike sider ved Hauges liv og virke.

- En flott tur, var deltagernes votum, da deltagerne var vel tilbake ved Tune administrasjonshus, helt på tiden etter programmet. Ny tur er planlagt neste år og de første påmeldingene er allerede registrert.