Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Over en million fra Ungbirken i Skjeberg

Foto: Boe Johannes Hermansen

Ragnhild Sønsterud vært foreningens leder i 43 år, de siste 41 år sammenhengende. Og Marit Skogen har 40 års fartstid som kasserer. Andre har også vært med lenge i Santalforeningen, som ble stiftet 28. februar 1931 av emissær Refsnes - i forbindelse med sin møtevirksomhet i Tveter-kretsen. Stiftelsesmøtet ble holdt hos Anna og Nils Tveter. Anna Tveter ble valgt til foreningens første formann og det ble bestemt at Nils Tveter skulle være med å holde andakt på møtene.

Utenom de faste misjonsmøtene tredje hver onsdag (nå en gang hver måned), har Ungbirken hatt årlig basar (de senere år utlodning). Det har gjennom årene vært en del virkeuker og enkeltmøter ved kretsens arbeidere, inkludert flere misjonærbesøk. Juletrefest har også hørt til årsprogrammet.

Til sammen har foreningen samlet inn kr. 1.128.065. Bare de siste fem årene er beløpet kr. 168.000. Omregnet i dagens kroneverdi er beløpet betydelig større. På det første møtet kom det inn kr. 7,30.

85-årsjubileet ble feiret hjemme hos Ragnhild Sønsterud. Boe Johannes Hermansen gratulerte fra Normisjon region Østfold og holdt andakt.

MISJON: Jubilerende misjonskvinner samlet til 85-årsfest, fra venstre: Inger Syversen, Unni Tveter, Marit Skogen, Jorunn Lysebraaten og Gerd Johansen. Sittende: Ragnhild Sønsterud.