Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Bibelkonferansen

Foto:

Vi tror at det er behov for et forum som leder oss dypere ned i kilden for sentrale trosspørsmål, - Bibelen. På den annen side er det en del omkringliggende spørsmål vi også trenger større klarhet i, derfor er det ikke bare Bibeltimer på vår konferanse, men også tema som skal hjelpe oss til å bruke Bibelen rett.

Kristen tro blir i dag angrepet fra mange kanter, både av grupper utenfor kirken og fra grupper som vil modernisere troen slik at den blir mindre anstøtelig for mennesker i vår tid. Den nye pluralismen skaper stor usikkerhet og fratar mange frimodigheten til å stå fast på kirkens gamle tro. Ved å sette vanskelig spørsmål på agendaen, ønsker vi å få fram argumenter ”så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i”, som Lukas sier det. Mer enn noen gang er det behov for å ha bakgrunn for egne meninger, slik at vi kan holde fast på ”de hellige skriftene, de som kan gi oss visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus ” og ”være fullt utrustet til all god gjerning”, slik Paulus skriver til Timoteus.

Også denne gang tilbyr vi en konferanse der foredragsholderne holder høy teologisk standard. Alle foredragsholdere og tema er vel verd å få med seg, så meld dere på!

Lørdag kveld skal vi ha med Bjørn Are Davidsen. Han er en av dem som har arbeidet mest med mange av de innvendingene folk har i forhold til kristen tro. Har du spørsmål i skjæringspunktet mellom tro og filosofi/ vitenskap/historie, så send oss dem på mailen som står oppgitt litt lenger ned på siden. De vil bli videresendt Davidsen som vil belyse dem i sitt foredrag.

Andre foredragsholdere og talere på Bibelkonferansen 2016 er blant annet Olof Edsinger, Kristian Øgaard, Rolf Kjøde, Harald Kaasa Hamme og Helge Skaaheim. 

Les mer og meld deg på konferansen her!