Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Utdanner lærere

Foto: Illustrasjonsfoto

26 frivillige lærere fra Mondulkiri fikk kursing av International Cooperation Cambodia (ICC) hvordan de kan benytte barns morsmål i klasserommet som en bro til å også lære barna majoritetsspråket khmer. 10 av disse lærerne fikk også dra på en studietur til naboprovinsen Ratnakiri for å se hvordan metoden blir undervist i praksis. Her fikk de også mulighet til å utveksle erfaringer med lokale lærere.

Et oppfølgingskurs i metoden fokuserte på morsmållæring, matte og pedagogikk. Lærerne var svært fornøyd med å kunne delta på begge kursene, og man ser en tydelig utvikling i lærernes kunnskap og undervisningsteknikker. De har også selv blitt bedre i eget morsmål og i matte.

Lærerne blir utfordret til å være mer kreative og fleksible og ikke bare følge læreboka i undervisningen. ICC oppfordret lærerne til å også undervise i landbruk og yrkesrelaterte tema. Som et resultat ser man at elevene har både styrket lese- og skrivekunnskapen i morsmålet i tillegg til å ha tilegnet seg elementær kunnskap om jordbruk.

I Ratnakiri har man nå 22 lese- og skriveklasser som fungerer på en tilfredsstillende måte. Her trives både elever og lærere. To klasser har vært mindre heldige da lærerne har vært opptatt med å høste Samrongfrukten for å spe på inntekten, og dette har gått utover undervisningen.

ICC er også involvert i å produsere stoff på morsmålene i disse provinsene. Dette inkluderer videoer som forteller om problemer relatert til vold, ulovlige narkotiske stoffer og trafikkulykker. I tillegg er det skrevet mye nytt undervisningsmateriell på morsmålene i området og teamet har produsert fem utdanningsrelaterte historier på fem språk som kan benyttes i dukketeater.