Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Bedre forhold for steinarbeiderne

Khushal og Karnal får nå en anstendig lønn, og mer helsemessige arbeidsforhold, etter at de byttet fra steinindustrien til å jobbe med bambus.
Foto: Trygve Nesse

Arbeidet er svært krevende. Steinarbeiderne jobber under meget fysisk krevende omstendigheter i time etter time mens støvet virvler rundt dem. Arbeidet er svært helseskadelig, spesielt uten nødvendig beskyttelsesutstyr.

Veien er dessverre lang for å få arbeidsgiverne til å dekke innkjøp av dette utstyret. Det å organisere seg og kreve sin rett, har ikke vært vanlig i disse miljøene. Mange av arbeiderne lever i ekstrem fattigdom, og flere er glad bare for å ha en jobb. Men det hjelper lite hvis du dør av lungesykdom som 30-åring.

Det er noen lyspunkt på veien. Av 4020 steinknusearbeidere som Normisjons samarbeidspartner Lutheran World Service India Trust (LWSIT) har jobbet med, har nå 1093 eller vel 27 % fått tilfredstillende beskyttelsesutstyr fra arbeidsgiverne sine. I tillegg har 41 % eller 1651 nå kunnskap om nødvendigheten av utstyret og benytter utstyret når de utfører arbeid som er farlig for liv og helse. Nesten halvparten av arbeiderne krever tryggere arbeidsplasser og helsetilbud.

Khushal (45) og Karnal (22) var begge arbeidere i steinindustrien. Men etter at Normisjons samarbeidspartner Evangelical Social Action Forum (ESAF) tilbød dem å jobbe med bambus i stedet for stein, tjener begge to nå en lønn man kan leve av. I tillegg er den nye arbeidsplassen mye bedre for helsen. Karnal er med å støtte utdannelsen av sine søstre takket være den nye arbeidsplassen.

 LWSIT jobber også strategisk inn mot myndighetene for å få dem til å ta større ansvar for steinarbeiderne. Organisasjonen lykkes med å få en god relasjon til arbeidsdepartementet i India og har sammen organisert kurs i helse, miljø og sikkerhet.