Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Fermate Sunnmøre 5 år

De ansatte i Fermate Sunnmøre
Foto: Fermate Sunnmøre

Det startet så smått i november 2011 og hadde en pangstart åpningsfest i Ålesund 23. januar 2012.

Det er med stor glede og takknemlighet vi kan se tilbake på disse årene. Fra den spede start med mange nye utfordringer til dagens Fermate Sunnmøre der mye har falt på plass.  Fermate Sunnmøre har vist seg «liv laga» og mange mennesker har uttrykt at Fermate kom i rett tid.  Dette er godt å høre og gir et viktig puff videre i fortsettelsen av arbeidet.

Ordet Fermate er italiensk og betyr stopp. I sjelesorgen som omfatter omsorg for hele mennesket, henviser navnet Fermate til at det også kan komme tider i livet da man kan trenge et stopp, en pustepause, en tid for refleksjon og opprydning i ulike ting. 

Hvem som helst kan oppsøke Fermate-Sunnmøre og hva som helst av tematikker kan tas med dit.  Hvis sjelesørgerne der ikke har kompetanse på det som blir etterspurt, er de behjelpelige med å finne andre med den kompetansen som søkes.

Det har vært en jevn pågang på forespørsler om samtaler disse årene og det har vært minimal ventetid for de som søker samtalehjelp.  Antallet samtaler pr. år har ligget mellom 200 og 300 samtaler, to av disse årene har det vært godt over 300 samtaler.  Unge, gamle, kvinner og menn tar kontakt.

ET ENESTÅENDE TILBUD

I tillegg til samtaler har Fermate Sunnmøre hatt ulike kurs rundt om i distriktet, både i Møre og Romsdal og i Sogn og Fjordane. Kurset «Ta vare på deg selv og andre» har blitt holdt flere steder disse årene og går fast en helg hvert semester på retreatstedet Holmely, på Bryggja i Nordfjord. Tema i denne kursrekka er: Gudsbilde og identitet, følelser og kommunikasjon, sorg, hva er sjelesorg, oppgjør og selvaksept (om skyld, skam, tilgivelse og forsoning) samt tema med overskrift «vandring med hvilepuls» - alle disse tema fordeles på 4 helger og har en rullering på 2 år.

Fermate har hatt kurskvelder i flere barnehager for ansatte og foreldre, vært med i paneldebatt og workshop, hatt samlivskurs, hatt kurs med fokus på lederrollen «om å forebygge seksuelle overgrep» og fedreseminar «med fokus på farsrollen» samt seminar i regi av Møre bispedømme der «sjelesørgerens reisekoffert» ble åpnet og undervist i.  

Vi ser og erfarer at Fermate Sunnmøre er et enestående tilbud, samtidig som det er et supplement til det eksisterende offentlige tilbudet som fins.

ET STORT DUGNADS-SAMARBEID

Fermate Sunnmøre startet som et samarbeid mellom de fem frikirkene på Sunnmøre (Ørsta, Volda, Herøy, Ålesund og Sula) samt Sunnmøre Indremisjon og Normisjon region Møre.  I dag har frikirkene som en enhet gått ut av eierskapet og Fermate-Sunnmøre har nå et eierskap bestående av Sunnmøre Indremisjon og Normisjon region Møre. Volda frikirke og Sula Frikirke er med videre som «Fermate-partnere»   

Veldig mange mennesker har stilt opp og stiller fortsatt opp for Fermate Sunnmøre. Det blir gitt penger, tid og ulike typer tjenester. Vil spesielt nevne den diakonale utstrakte hånda i form av «Hjertefondet» som er gave-penger gitt og rettet mot mennesker som trenger samtaletilbudet, men som har problemer med å betale den fastsatte timeprisen.  Arbeidet i Fermate Sunnmøre er et stort dugnads-samarbeid og takknemligheten til den enkelte som på ulikt vis støtter og hjelper er stor!  

Fra nyttår i år ble staben utvidet med en person. Nå er det to kvinnelige sjelesørgere og en mannlig sjelesørger ansatt.  Hver torsdag er det kontortid i Ålesund og hver onsdag i Ørsta.  Fermate Sunnmøre har en nettside der dere kan lese mer  (www.fermate-sunnmore.no) om hvem de er og hva de står for samt priser. Kan nås på telefon og på mail for avtaler. 

KONTAKT OSS

Iris Vartdal Clausen, daglig leder og sjelesørger   Tlf:40076521   mail: iris@fermate-sunnmore.no
Anne Line Dahl Jerstad, sjelesørger   Tlf: 40076519    mail: anne@fermate-sunnmore.no
Jan Løkkeborg,  sjelesørger  Tlf: 47756343     mail: jan@fermate-sunnmore.no

Ønsker du å gi en gave til arbeidet i Fermate-Sunnmøre?  Kontonr: 3910 4364334 // Ønsker du å gi en gave til hjertefondet?   Kontonr: 3910 4444834