Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Framtidshåp i Mali

Ny husmenighet i Bamako.
Foto: Therese Glendrange

Ukentlig kommer det rapporter i media om angrep på politi, militærposter eller FN-soldater. Så nei, det går kanskje ikke så veldig godt med Mali, og framtiden kan virke litt uviss. Men hvordan står det til med kirkene der? Det lurte kirkene i Mali også på, så de bestemte seg for å undersøke.  

Evangelisk samarbeid

I september holdt AGEMPEM, den protestantiske paraplyorganisasjonen i Mali, en stor kongress for å snakke om hva det betyr å være kristen i Mali i dag. Siden det var 30 år siden de sist hadde holdt en slik stor kongress, valgte de å slå på stortromma og leie en idrettssal for anledningen. På grunn av sikkerhetssituasjonen og frykt for å bli et mål for islamister, holdt kongressen en litt lav profil. Dessverre så lav at det gikk de fleste kristne hus forbi. Men over 300 pastorer og kirkeledere møtte likevel opp og hadde en uke sammen der de diskuterte hvordan kirkene kan takle utfordringene i samfunnet i dag.

I løpet av kongressen ble det også lagt fram tall fra de ulike kirkene. Det er i dag 115 000 evangeliske kristne i Mali. I tillegg er om lag 2 % av befolkningen katolikker, og det er noen mer markerte karismatiske menigheter, som ikke er med i den felles protestantiske organisasjonen. 115 000 er en forsvinnende liten del av en befolkning på rundt 17 millioner.

I løpet av uka kom delegatene på konferansen fram til et vedtak. Kirkene skal jobbe sammen for at det om 15 år skal være en kirke i alle kommunene i landet. Det er et stort arbeid som ligger foran, for bortsett fra noen områder i sør og øst, så har de fleste steder i Mali ikke noe kristent nærvær. Så det er jobb nok til alle!

Normisjon i Mali

Normisjon er også med i dette arbeidet sammen med den lutherske kirken i Mali, EELM. Det er en liten kirke med noen menigheter og flere små grupper med kristne spredt rundt i Kayes-regionen vest i landet. Normisjon har fokus på å nå unådde folkeslag. "Vi jobber spesielt inn mot kassonkéer og malinkéer. I tillegg sender vi evangeliske programmer på språket fulani på 12 ulike radiostasjoner." Rett som det er får vi meldinger om nye søsken blant disse folkene.

Når kirken vokser, vokser også behovet for lederopplæring. Bibelskolen i Bafoulabe gir viktig opplæring og personlig oppfølging. I tillegg har vi sammen med kirken seminarer og oppfølging i distriktene og et opplegg for desentralisert teologisk opplæring (ETD). De seinere årene har vi også hatt et godt samarbeid med misjonærer fra Kamerun. De har på en velsigna god måte bidratt til å styrke kirken og nå ut med evangeliet, ikke minst etter at Normisjon har måttet redusere antall misjonærer fra Norge.

Bamako

I hovedstaden Bamako har EELM fire menigheter. Lederne for disse fire menighetene møtes annen hver måned for å snakke om gleder og utfordringer i kirkedistriktet. Forrige møte var helt i begynnelsen av november. Som regel så snakkes det lite om den sikkerhetsmessige situasjonen i landet på disse møtene, men denne gangen kom det opp som et bønneemne.

En av menighetene ligger i en bydel med flere militærleirer, og mange av de kristne er militære. En av ungdommene fra menigheten var stasjonert lenger nord i landet. Han mistet nettopp livet da bilen de satt i kjørte inn i et bakholdsangrep. Forloveden hans går også i menigheten og synger i ungdomskoret der. Pastoren ba oss om å huske på henne og familien hans i bønnene våre. – Og be også for to andre ungdommer fra menigheten som er i nord! Plutselig kommer alt mye nærmere og det er i slike øyeblikk det går opp for oss at deler av Mali faktisk er i en ordentlig krig.

Ny husmenighet

Ellers ble mye av tiden i møtet brukt til å planlegge en ny evangeliseringsaksjon. I mai startet distriktet opp en liten husmenighet. Den opprinnelige planen var å plante en ny i høst, men de bestemte seg for heller å styrke den lille gruppen som de startet opp i vår. Så første helga i desember skal et team besøke menigheten og gjennom sang, teater og samtaler gjøre menigheten og Jesus mer kjent i nabolaget.

La oss be for Mali, for det hardt prøvde folket der og for våre søsken. Be om at Gud må reise opp flere ledere, som kan tjene folket og kirken med troskap!