Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Nye angrep mot santalene i Bangladesh


Livet som santal byr på mange utfordringer, og har i lang tid vært et folk i dyp nød. I starten av november ble 2500 santaler fordrevet med makt fra Gaibandha-regionen, et landområdene som rettmessig er santalene sitt. Mange av de er kristne santaler, som hører til Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Church (BNELC). Tvangsflyttingen førte til sammenstøt mellom santalene og politiet, hvor flere santaler ble skadet, og tre mannlige santaler ble drept i sammenstøtet.

Mange av santalene bor nå i midlertidige bosteder i tre ulike landsbyer i Samara-regionen. Per i dag har de fordrevne santalene ikke tilgang på livsnødvendigheter som mat og medisin. De fleste har  i tillegg mistet livsgrunnlaget sitt, som en direkte konsekvens av tvangsflyttingen, og står uten jobb. Noe som gjør situasjonen meget kritisk.

Bakgrunnen for utdrivelsen var uenigheter mellom lokale myndighetene og santalene, hvor lokale myndigheter fortsetter å nekte santalene rettighet til landområder som rettmessige er deres. I sommer fikk santalene tak i de opprinnelige papirene, som viser at de har krav på landområdet. Et krav de sliter med å få gjennomslag for.

Dhaka Tribune, en engelskspråklig avis som utgis i Dhaka, kunne 12. desember melde om at politiet har dratt ratt tilbake Gaibandha-regionen, og har nå brent ned alle husene til santalene i den fordrevne landsbyen. Dette tilspisser situasjonen ytterligere, og knuser også santalenes håp om å returnere; for en minoritet som allerede har blitt frarøvet hele sitt livsgrunnlag.

Vær med å be for sanatelen, og den vanskelige situasjonene de befinner seg i.