Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Nye angrep mot santalene i Bangladesh

Foto: Northern Development Foundation

I starten av november ble 2500 santaler fordrevet med makt fra Gaibandha-regionen, et landområdene som fra gammelt av har tilhørt santalene. Mange av de som bodde her er kristne santaler, som hører til Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Church (BNELC). Tvangsflyttingen førte til sammenstøt mellom santalene og politiet, hvor flere santaler ble skadet, og tre mannlige santaler ble drept i sammenstøtet.

Bakgrunnen for utdrivelsen var uenigheter mellom lokale myndighetene og santalene. I sommer krevde santalene landområdet tilbake ved å bygge små stråhytter på det omdiskuterte området. 1500 familier var med i aksjonen som startet etter at santalene fikk tak i en orginal kontrakt som ble inngått vedrørende landområdet. Papirene stadfester at landområdet skal returneres til santalene når sukkerproduksjon avsluttes. Landområdet blir ikke lenger brukt til dette formålet men er et attraktivt området for mange sterke aktører. Lokale myndigheter fortsetter å nekte santalene rettighetene til landområdet.

Situasjonen har ytterligere tilspisset seg den siste tiden etter at det nylig ble publisert en video. Her ser man at opprørspoliti i etterkant av utkastelsen av santalene, satte fyr på de midlertidige hjemmene. Dette knuser santalenes håp om å returnere og er svært utfordrende for minoritetsgruppen som allerede har blitt frarøvet sitt livsgrunnlag. 

Mange av santalene bor nå i midlertidige husly i tre ulike landsbyer i Samara-regionen. Per i dag har de fordrevne santalene ikke tilgang på livsnødvendigheter som mat og medisin. De fleste har i tillegg mistet livsgrunnlaget sitt, som en direkte konsekvens av tvangsflyttingen, og står uten jobb. Noe som gjør situasjonen meget kritisk. 

Normisjon har lenge jobbet for å forbedre santalenes rettigheter gjennom samarbeidsorganisasjonen Northern Development Foundation. De har bistått santalene gjennom hele denne saken og vil fortsette å gjøre det også i tiden fremover. 

Vær med å be for santalene, og den vanskelige situasjonene de befinner seg i og bidra økonomisk ved å: 
- Vipps ønsket beløp til #10709 (Normisjon) og merk "Santaler i Bangladesh"
Gi med kort her 
- Benytt kontonummer 1503 02 13537 og merk "Santaler i Bangladesh"