Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

God jul og godt nytt år!

Familien Jøssang
Foto:

Vi har også i 2016 fått høre flotte fortellinger om at Jesus endrer liv til nye generasjoner og folkeslag. Et eksempel har vi fra Strand kommune der Strand huskirker har etablert seg. Det er fantastisk at de på så kort tid har fått prege vår bevegelse både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Familien Jøssang reiste i høst ut til Senegal for å støtte Normisjon sitt arbeid, som betyr at de ville være til støtte for familien Moskvil. En organisasjon er ingenting uten mennesker som fyller den med et innhold. På semesteråpningen til Strand huskirker i august fortalte Kari Soppeland Jøssang om hennes opplevelse som ga trygghet på at hun og Andres skulle ta med seg barna sine til Senegal. En fortelling som viser at vi har Gud som taler til den enkelte. Familien Jøssang hadde tenkt å avslutte oppholdet nå til jul, men har nå bestemt seg for å reise tilbake til Senegal. De vil være med å formidle det glade budskap om Jesus Kristus. Vi gleder oss til å følge dem og Normisjon sitt arbeid i Senegal.

Gud taler ikke bare til familien Jøssang. Han taler til den enkelte, og Normisjon Rogaland vil ha fokus på dette i 2017. I vår historie har vi mange flotte vitnesbyrd om dette. 2017 er et jubileumsår for Normisjon, da skal vi være med på å feire reformasjonen sitt 500 års jubileum og vi skal feire 150 års jubileum for Santalmisjonen. Historien vitner om et samspill mellom Den Hellige Ånd og Bibelens Åpenbaringer. Vår bevegelse trenger et fokus på sunn karismatikk. Santalmisjonen sin start er en slik historie. Bolette Larsen så syner og hadde drømmer om den unge fangen, Lars Skrefsrud. Hun var i forbønn for Skrefsrud i alle år. Det er en historie om en levende Gud. Dette må vi også våge å leve i. Vi må ha en forventning til Gud om at Han skal åpenbare seg inn i ditt liv, og det helt konkret. Vi ønsker å legge til rette for at vi kan erfare at Gud taler inn i livet vårt. For den enkelte av oss er skapt til en hensikt, og historien og Bibelen taler tydelig om at vi skal ha forventninger til at Gud åpenbarer seg.

Vi skal nå feire jul, nettopp fordi Gud åpenbarte seg gjennom Jesus Kristus, Frelseren!

Simeons lovsang (Luk 2,29-32)
«Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.»

Vi vil benytte anledningen til å takke deg for det engasjementet du har hatt i år,

og få ønske deg og dine en fredfull jul og et riktig godt nytt år.

Med hilsen

Normisjon Rogaland

Thomas Thesen og Erik Rørtveit (regionlederteam)