Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Ledige stillinger på Gjennestad vgs - Ettåringer (Miljøarbeidere)

Bli ettåring på Gjennestad
Foto: Gjennestad vgs

Gjennestad vgs eies av Normisjon og den som ansettes må aktivt bidra til å fremme skolens målsetting. Søkere må i søknaden kort beskrive sitt forhold til å aktivt bidra til å fremme skolens målsetting slik det er uttrykt i vedtektene, se brreg.no.

Ansettelsesvilkårene som ettåring er 10 måneders kontrakt, lommepenger, fri kost og losji. Stillingene passer best for ungdommer. Formålet med stillingene er å være med på å sikre gode og trygge boforhold og legge til rette for aktivitet og engasjement blant elevene.

Skolens ettåringer vil ha følgende oppgaver:

·           Planlegge og gjennomføre aktiviteter på elevenes fritid (ukedager og helger)·
.           Koordinere annet frivillig miljøarbeid.
·           Støtte opp om eksisterende aktiviteter.
·           Bidra til vekst og utvikling for den enkelte elev.
·           Være med å skape et godt og inkluderende internat- og skolemiljø.
·           Bidra i arbeidet med å skape et godt kristent miljø på skolen.

Det må påregnes kvelds- og helgearbeid etter avtale eller oppsatt plan. 

Stillingene vil kunne kombineres med andre arbeidsoppgaver utover stillingene etter behov. Aktuelle oppgaver kan være:

·         Tilsynsvakter i internatet
·         Vikar i skolen
·         Deltakelse på skoleturer
·         Deltakelse i markedsføringstiltak
·         Andre passende oppgaver

Stillingene er underlagt internatleder og vil medføre et tett samarbeid med internatleder, kjøkkensjef og internatmedarbeider. Det er en forutsetning at de som ansettes bor på skolens område. Avlønning etter gjeldende betingelser for ettåringer. Den som tilsettes må kunne legge frem godkjent politiattest, jfr. privatskoleloven § 4-3.

Søknad med CV og dokumentasjon sendes til e-post: njaal@gjennestadvgs.no. Merkes “Ettåring - miljøarbeider”, eller via post til Gjennestad videregående skole, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med internatleder Njål Arve Melberg.

Tlf 48 89 99 48 eller e-post: njaal@gjennestadvgs.no

Søknadsfrist 1. mars 2017