Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Nye tider for nye generasjoner

– Vi i Normisjon må være tydelig på hva misjon handler om, og vise en begeistring for Jesus.
Foto: Kristin Winther Jørgensen

– Formene for engasjement i Normisjon er i endring. Mange misjonsforeninger er veldig aktive i arbeidet for Normisjon, og de ber og har bedt mye for organisasjonen og arbeidet i den, samt at de har gitt pen ger til misjonsarbeidet. Dette er vi svært takknemlige for. Det er utrolig verdifullt for organisasjonen og for å kunne utvikle nye ledere, sier Bjørkhaug. Han er beveget av det engasjementet som den eldre generasjonen i Normisjon viser, og håper selv at han kan være like engasjert. Samtidig mener han at det er essensielt å tenke nytt rundt hvordan men- nesker blir aktive i misjonsarbeid.

Grepet og begeistret

– Sammen må vi tenke nye tanker og utvikle nye ideer til hvordan dette kan se ut. Først og fremst tenker jeg det er viktig at unge mennesker blir grepet av budskapet og begeistret av det, slik at nye mennesker kan ta del i arbeidet. Vi i Normisjon må også være tydelig på hva misjon handler om, og vise en begeistring for Jesus, slik at yngre mennesker blir tent på å være med. Kanskje har vi ikke vært tydelige nok på dette, undrer han seg.

Hele familien

I sitt arbeid som regionleder, merker han seg at det er særlig få 30-45 åringer.

– For å få denne gruppen med i arbeidet, tror jeg det er viktig å engasjere hele familien i arbeidet. Det å være i misjon sammen, favner alle. Vi ser også at når vi har bra opplegg for barna, ønsker foreldrene å være med. Samtidig tror jeg også det er viktig å ha tilstrekkelige utfordringer og muligheter for å utvikle seg for de voksne også. Dette prøver vi i regionen å gjøre noe konkret med, sier Bjørkhaug. Han nevner leir og korarbeid som suksesser i regionen, og at dette treffer barn og unge.

– Når vi nå samler oss til regionårsmøte i april, har vi et supert tilbud for barna, samtidig som de voksne får viktige møtepunkter, og dette er et eksempel på å forsøke å nå familiene, sier Bjørkhaug.

Mulig å lykkes

Bjørkhaug tror det er mulig å lykkes å få med 30-45-åringene.

– Bare se på menighetene som Norkirkene her i regionen, Salem i Trondheim, Storsalen i Oslo og IMI Kirken i Stavanger, de er alle eksempler på at arbeid blant
voksengenerasjonen kan lykkes. Samtidig ser vi at vi her i Hordaland har enda mer å jobbe med skal vi løse ut det engasjementet som ligger latent i regionen. Det er den generasjonen som skal overta arbeidet etter hvert, og skal det skje, må vi rekruttere på flere områder.

Bjørkhaug synes videre det er viktig at fellesskapene er autentiske og livsnære.

– Vi ønsker at fellesskapene våre skal oppleves som være- steder, fellesskap som kan bære en i vanskelige tider og steder der en praktiserer tilgivelse. Men det skal også være der man får utfolde seg, vokse, modnes og bruke sine gaver, sier han. Bjørkhaug tror at denne kulturen er essensiell for å få nye medlemmer, beholde
eksisterende medlemmer og få yngre mennesker med.

Bjørkhaug tror at organisasjonstilhørigheten til Normisjon er noe som tar tid å bygge for mennesker i fellesskapet.

– Normisjon har ingen lang historie som organisasjon. Vi vet det tar tid å bygge opp en tilhørighet, og dette må vi ha tålmodigheten til. Så håper vi og tror at Normisjon er en god organisasjon å tilhøre og vokse i gjennom hele livet.