Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Årsmøtet for Acta og Normisjon Sogn og Fjordane

Generalsekretær Anna Birgitta Langmoen Kvelland er utsending frå hovudkontoret til regionårsmøtet.
Foto:

HJARTELEG VELKOMMEN TIL
Regionårsmøte på Sunnfjord Folkehøgskule, Førde 22. april 2017
Talar: generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland

NB: Nederst i artikkelen finn du alle sakspapira til årsmøtet.  

Vi ønskjer velkommen til ein viktig og stor dag for oss i Normisjon her i regionen. Vi feirar 150 som misjonsrørsle!
I år vil årsmøtepapira verte offentlegggjort på denne sida. Dette for å spare porto. Alle dokument blir lagt ut her så raskt dei er klare. Vi gjer merksam på at årsmeldingar og rekneskap ikkje vert opplesne i si heilheit på årsmøtet. Vi bed alle utsendingar om å lese desse grundig på førehand og ha klar eventuelle spørsmål/ kommentarar på førehand.
Alle som er medlemer i Normisjon har tale og stemmerett på årsmøtet.

Valnemda er ikkje ferdig med sitt arbeid ennå. Kandidatane vert offentleggjort her når dei er klare og sjølvsagt for årsmøtet når den tid kjem.

Tradisjonen tru, vert det samla inn foreiningsgåve frå dei som måtte ha det med seg. Foreiningsgåva vert innsamla samstundes som det er høve til kollekt.

Meld deg på, snarast råd. Kontoret er ope tysdag til fredag. Tlf 57 86 63 49
Kan også nytte epost, sof@normisjon.no
Vi minner om at alle som skal vere med på årsmøtet, melder seg på innan 17. april. Påmelding er viktig for klargjering av stemmesetlar og matberekning.

Ver med og be om at dette må bli eit årsmøte til inspirasjon og påfyll til arbeidet vidare.
Vel møtt til informasjon, inspirasjon og engasjement.

PROGRAM
10.00 Registrering
11.00 Opningsgudsteneste m. kollekt
«For at du skal kjenne at jeg er Herren» 
12.15 Forhandlingar
13.30 Middag
15.00 Årsmøtet held fram
16.00 forfriskningar inkl. kaffi og noko attåt)
Årsmøtesaker Acta
Normisjons identitet
18.00 Kveldsmat
19.00 Festkveld
«Det gamle er borte, se, det nye er blitt til»
21.00 Kaffi og kaker

Årsmøteavgift kr 100,- vert betalt ved oppmøte.
Gjeld alle vaksne deltakarar (born gratis)

Prisar for mat: 450 kr for alle måltid (kaffi ved registrering, middag, forfriskningar, kveldsmat, kaffi og kaker)
5-12 år: 50 % rabatt.
0-4 år: gratis

Innkalling til Acta-årsmøtet finn du her: 
2016-03-22 Innkallingårsmøte Acta
Acta SoF årsmelding

Sakspapir for årsmøtet til Normisjon region Sogn og Fjordane:

klikk på linkane for å lese, eller høgreklikk og lagre dokumenta. 

Alle sakspapira samla her

Sakliste for forhandlingsmøtet, årsmøtet 2017

Regionen: årsmelding, rekneskap og rapport

Regionen Årsmelding 2016

Regionen Årsrekneskap 2016

Regionen Årsrapporten 2016

Fjordly Barnehage: årsmelding, rekneskap og rapport

Barnehagen Årsmelding 2016

Barnehagen Årsrekneskap 2016

Barnehagen Årsrapporten 2016

Fjordly Ungdomssenter: årsmelding, rekneskap og rapport 

Fjordly Årsmelding 2016

Fjordly Årsrekneskap 2016

Fjordly Årsrapporten 2016

Teigen: årsmelding og rekneskap og rapport

Teigen Årsmelding 2016

Teigen Årsrekneskap 2016

Teigen Årsrapporten 2016

Holmely: årsmelding og rekneskap og rapport

Holmely Årsmelding 2016

Holmely Årsrekneskap 2016

Holmely årsrapport 2016

​Innvik Fjordhotell Misjonsheimen

Innvik Fjordhotell Årsrapport

Nordfjord Folkehøgskule

NFHS Årsmelding 2016

NFHS Årsrekneskap 2016

NFHS Årsrapporten 2016

Sunnfjord Folkehøgskule

SFHS Årsmelding

Andre saker

Sak 6- Vedtektsendring

Vedtekter Fjordly, Holmely og Teigen

Sak 7 - Normisjon og identitet