Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Har vi rettssikkerhet for konvertitter i Norge?

Foto: Arkiv Normisjon

KKN – KIA Konvertittnettverk inviterer til konferanse i Bergen 28. - 29. april. Temaet for konferansen er «Hvorfor kan du ikke bare holde munn om hva du tror på?!» - Har vi rettssikkerhet for konvertitter i Norge?

 KIA Konvertittnettverk opprettes som en respons på henvendelser fra menigheter og enkeltpersoner som møter mennesker som har konvertert eller ønsker å konvertere. En del mennesker på flukt konverterer til kristen tro enten i hjemlandet, på flukten, eller etter å ha kommet til Norge. Noen av disse kommer i svært vanskelige situasjoner.

Denne kirken i Iran ble stengt for farsi-snakkende i 2014. Foto: Mohabat News.

 På programmet for konferansen i Bergen står blant annet erfaringsdeling fra menighetsledere som har konvertitter i sine fellesskap, faglige innspill fra blant andre Åpne Dører og NOAS om situasjonen for konvertitter i Europa og deres rettssikkerhet, og det settes av tid til samtale og nettverksbygging i praksis blant konferansedeltakerne.

 «For om ett lem lider, lider alle de andre med (…) dere er Kristi kropp» 1. Kor 12, 26-27

 

Påmeldingsfrist for konferansen er 10. april.

 For praktisk informasjon og påmelding, se KIAs nettsider.