Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Populær kurskveld

Sykehusprest Øystein Buer var kursholder om ”empatisk kommunikasjon”.
Foto: Boe Johannes Hermansen

- Det er hyggelig med en slik interesse. Det viser behovet for og ønsket om å lære mer om kommunikasjon, sier Sigmund Danielsen, leder for Fermate Østfold, ressurssenter for veiledning og sjelesorg, som sto som arrangør av kurskvelden sammen med Normisjon Askim og Askim menighet.

Foredragsholder var sykehusprest Øystein Buer fra Oslo Universitetssykehus, som er instruktør i empatisk kommunikasjon.

- Emapti har forankring både i filosofi, psykologi og teologi. For eksempel er ”medlidenhet” et kjent uttrykk hos Jesus i Det nye testamente, sa Buer.

Empatisk kommunikasjon er et nyttig kommunikasjonsverktøy innen helse-, skole, ledertrening og mellommenneskelige forhold.

- Det innebærer aktiv lytting, hvor en setter seg inn i den andres situasjon. Her er det snakk om åpen lytting, med innlevelse og respekt, sa Buer, og nevnte et spørsmål som kan åpne opp: - Hva kan jeg gjøre for deg?

Han nevnte et eksempel på hva en bør være forsiktig med å bruke: - Jeg vet hvordan du har det.

Buer viste til at metoden i stor grad innebærer refleksjon som belyser tanker og følelser, før medfortelleren kan gjøre forsøk på å bidra til å se nye veier.

I løpet av det tre timers kurset var det foredrag, rollespill og oppgaver. Mye god respons ble gitt til foredragsholder og arrangør av de vel 30 deltagerne.

Øystein Buer (til venstre) og Sigmund Danielsen hadde rollespill.