Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Jubileumsbok om Normisjon

Foto: Torunn Hvale/Normisjon

I løpet av 2017 og 2018 kan Santalmisjonen og Indremisjonsselskapet markere sitt 150-årsjubileum. Langesundsfjordens Indremisjonsselskap hadde sitt 150-årsjubileum allerede i 2016.

Jubileumsboken Misjon i bevegelse vender blikket tilbake på de siste 50 års historie, og personer som har stått sentralt i arbeidet hjemme og ute er utfordret til å skrive med utgangspunkt i egne erfaringer. Resultatet er blitt en spennende samling av artikler som formidler et bredt bilde av Normisjons virksomhet – fra bedehus, gjenbruksbutikker og Soul Children til misjon i Mali, forretningsselskapet Viator AS og engasjement i det  kristne TV-selskapet Sat-7.

Normisjon er mer enn en organisasjon, det er en bevegelse. Som bevegelse har Normisjon opplevd kriser og tilbakegang, men også vekst i form av nye forsamlinger, nye former for barne- og ungdomsarbeid og nye modeller for misjon. De siste 50 årene representerer i norsk sammenheng en begynnende bevegelse fra «kirke og misjon» til «misjonerende kirke». Fra å ha vært et land som sender ut misjonærer, opplever Norge i dag at evangeliet på ny må forkynnes til omvendelse og tro i hjemlige nabolag, på skoler og arbeidsplasser. Misjon handler i en sum om bevegelse – om å slå følge med Guds Hellige Ånd hjemme og ute.

Redaksjonsgruppen har bestått av Dag-Håkon Eriksen, Svein Granerud, Knud Jørgensen og Tore Seierstad.

Boken koster kr 349,- (+ porto) og du kan bestille den her!

«Denne boken lykkes både med å gi klare bilder av historien, å analysere dagen i dag og rette blikket mot det som ligger foran. Boken vekker minner, maner til ettertanke og inspirerer!» Egil Elling Ellingsen, pastor i IMI-kirken

«I denne boken finner jeg et tilbakeblikk som er fremadrettet. Den kristne kirke er ikke bare institusjon og organisasjon, men en bevegelse og i bevegelse, og bedehus- bevegelsen har også de siste femti år vært en velsignelse for vårt folk og en rikdom i vår kirke. I dagens mangfoldige kirkelandskap trenger vi mer enn noen gang Normisjon, menigheter og forsamlinger i misjonal bevegelse. Med takk til Gud og i bønn for bevegelsen fremover gratulerer jeg Normisjon med jubileet.» Ole Christian Kvarme, biskop i Oslo

«Denne jubileumsboka tegner i glimt og eksempler fra Norge og det globale Sør et levende og mangfoldig bilde av Normisjon slik jeg har opplevd bevegelsen gjennom mange års tjeneste – og slik jeg ønsker den skal være i fremtiden: En vekkelsesbevegelse med sin faste grunn i troskap mot