Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Forsamlingsarbeider Bjørnstad Forsamling

Foto:

 

Forsamlingsarbeider

 

Ønsker du å være med å løfte Bjørnstad Forsamling inn i en ny tid? Som forsamlingsarbeider får du muligheten til å være med å utvikle vårt fellesskap slik at flere kan bli kjent med Jesus.

 

Bjørnstad Forsamling ønsker å være et åpent og inkluderende fellesskap med et klart vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans betydning for våre liv. Forsamlingen har mange forskjellige aktiviteter og samlinger, med ulikt innhold og profil. Felles for alle er ønsket om å komme sammen i et fellesskap som tar hele mennesket på alvor og hvor vi ønsker å bli kjent med Jesus og gjøre Han kjent for flere, både hjemme og ute. Vi holder til på Grålum i Sarpsborg kommune og er tilsluttet Normisjon og   Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Les mer på vår nettside: www.bjornstadforsamling.no

Vi søker:

Forsamlingsarbeider

Inntil 80 % fast stilling

Aktuelle arbeidsområder er:

  • forsamlingsutviklende arbeid

  • barne- og familiearbeid

  • ungdomsarbeid

  • forkynnelse og undervisning

 

Vi er ute etter noen som kan tenke seg å dekke én eller flere av disse arbeidsområdene.

Det vil være naturlig å følge opp og videreutvikle det allerede eksisterende arbeidet, som for eksempel korarbeid og lovsang. Samtidig ønsker vi å finne nye satsningsområder. Endelige ansvarsområder og arbeidsinstruks vil bli utformet i dialog med den som blir tilsatt.

Du ønsker og evner å:

  • nå barn, unge og voksne i Sarpsborg med evangeliet om Jesus Kristus

  • samarbeide og kommunisere godt med flere generasjoner

  • jobbe strategisk, langsiktig og selvstendig

Ansettelsen vil formelt være i Normisjon region Østfold, men stillingen vil rapportere til lederskapet i Bjørnstad Forsamling. Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Normisjons verdigrunnlag og forsamlingens formål og verdier.

Vi kan tilby:

  • et spennende og motiverende arbeidsfellesskap i Normisjon Region Østfold

  • muligheten til å være med på å utvikle et spennende og viktig arbeid

  • lønn etter Normisjons regulativ

For spørsmål eller informasjon kontakt leder i forsamlingen, Ingunn Pinaas,

ingunn@pinaas.no eller tlf. 90923664

Søknad, CV og referanser sendes:

bjornstadforsamling@gmail.com eller Bjørnstad Forsamling, Bjørnstadveien 57, 1712 Grålum

 

Søknadsfrist: 15. mai 2017

Tiltredelse: 1. sept. 2017 eller etter nærmere avtale