Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Hovedpastor Norkirken Grimstad

Norkirken Grimstad
Foto: Kjellfrid Straume

Nåværende hovedpastor slutter sommeren 2017, og vi søker hans erstatter fra 1. august 2017 i inntil 100% stilling. 

Som hovedpastor i Norkirken er du åndelig veileder for menigheten. Du bør ha teologisk utdanning, ledererfaring og evne til å engasjere, inspirere og utruste. Du bør også ha evnen til å se den enkelte og være glad i å forkynne.  

Sentrale arbeidsoppgaver:
• Leder for menigheten
•  Hovedansvar for forkynnelse, undervisning og opplæring
•  Lede arbeidet med visjon, planlegging og helhetlig strategitenkning i samarbeid med styret
•  Ansvar for koordinering og oppfølging av frivillige medarbeidere
• Leder for pastorteamet   

Søkere må identifisere seg med Normisjons teologiske grunnlag og verdier, slik disse er uttrykt i Normisjons verdidokument for ansatte. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.  
 
Stillingen lønnes i henhold til Normisjons lønnsregulativ. Normisjon region Agder har det formelle arbeidsgiveransvar for stillingen. Ønskelig tiltredelse 01.august 2017. 

Søknadsfrist 10. mai 

For mer informasjon, kontakt styreleder  Svein Lilleaasen, tlf 913 47 918, ksvlille@frisurf.no