Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Regionårsmøte til inspirasjon

Soul Children slår an tonen på årsmøtet.
Foto: Kørner Høie

Det hele begynte med frisk minikonsert av et sammensatt kor med Soul Children fra Etne, Haugesund og Skudenes. På åpningssamlingen ble det videre delt gode fortellinger fra hverdagen. Gjennom veiledningssenteret vårt, Fermate, og temasamlinger på Stemnestaden og i Sandnes får mange god livshjelp, der det blant annet handler om å tale sant om livet. Byfruen "Olga" fortalte også levende om sine erfaringer med gjenbruksbutikkene våre, Galleri Normisjon i Aksdal og Sandnes. Formiddagen sluttet med god tid til forbønn og deling av personlige budskap. 

Dette året var årsmøtene for Acta og regionen integrert. Mange gode og engasjerte innlegg satte sitt preg på de konstruktive årsmøteforhandlingene. Regnskapet for 2016 viser et godt overskudd, takket være ekstraordinære inntekter. Totale inntekter utenom leirstedene og Alpha var på 21,5 mill., hvorav 7,2 mill. er sendt videre til i hovedkontoret / det internasjonale arbeidet. Hovedfokus på årsmøtet var likevel mer på fremtid enn på fortid. Trygve Svendsen og Øydis Antun ble valgt til styremedlemmer for 3 år. Styret er da: Odd-Terje Høie, styreleder. Jorunn Bø Løge, Berit Reinertsen Sandvik, Jan Håvarend Frøyland, Øydis Antun og Trygve Svendsen. Varamedlemmer: Jostein Eiane og Magne Audun Kloster. Acta er representert vedVidar Aarstad, ansatte ved Kenneth Kolltveit og seniorstyret ved Johannes Byberg.

På misjonsfesten var det flere innslag der Normisjons 150 års jubileum ble markert. Vi fikk blant annet oppleve et historisk møte mellom Hans Nielsen Hauge og Lars Skrefsrud alias Hans Høie og Sigurd Idland. Det gav humoristiske og opplysende vinklinger på både fortid og nåtid. Tormod Kleven, leder i Normisjons landsstyre, talte om "Bevegelse". Duo Manna sto for nydelig sang. Modgunn Brynjelsen og Jorunn Marie Hauge, som går av med pensjon i løpet av året,  ble behørig takket for lang og tro tjeneste. Og Stemnestaden sto som vanlig for gode matopplevelser. Bare for å nevne noen av ingrediensene. En fullsatt sal fikk gode grunner til å be noen med seg neste år. Da er det Ålgård som tar imot oss 14. april.