Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Ny styreleder i Normisjon region Østfold

John Thune ble valg til ny leder i regionstyret i Normisjon Østfold.
Foto: Boe Johannes Hermansen

John Thune (69), Rakkestad ble enstemmig valgt til ny styreleder i Normisjon region Østfold under årsmøtet som ble holdt på Sjøglimt leirsted 22. april. Han etterfølger Jan Holone, som i mange år har hatt dette vervet og ble varmt takket for sin trofaste tjeneste.

Årsmeldinger og regnskap ble enstemmig godkjent av de 78 stemmeberettigede. Region Østfold har et omfattende arbeid med totalt 77 foreninger på voksensektoren, mens Acta Østfold, barn og unge i Normisjon har rundt 45 aktive lag for alderen 0-26 år. Sentralt i regionens arbeid er også leirstedene Sauevika og Sjøglimt, samt Haugetun folkehøyskole. I tillegg er det et betydelig engasjement for Normisjons misjonsarbeid i 10 ulike land.

Region Østfold har i dag 13 ansatte, inkludert leirstedene og deltidsstillinger, men utenom Haugetun folkehøyskole. I tillegg har Normisjon er stort antall ulønnede medarbeidere som ledere og støttespillere i lokale foreninger, lag og på leirer.

Frode Bilsbak, Halden gikk ut av regionstyret etter to perioder, mens Gunnar Lilleaasen, Degernes ble gjenvalgt. Nye medlemmer ble Randi Finstad Sand, Eidsberg og Helene Camilla Titterud, Grålum. Gjenstående er Lillian Karlsen, Onsøy og Inger Slettevold Aarmo, Varteig. Følgende varamedlemmer ble valgt: Ragnar Kjølberg, Skjeberg, Hartvig Velund, Degernes og Øivind Skjolden, Rakkestad. Torill Bredeg er de ansattes representant i styret. I tillegg velger Acta en representant. Styrets sekretær er regionleder Bjørnar Holmedal.

De samlede inntektene for regionen lå i 2016 på nærmere 9 millioner kroner, herav utgjør gavene ca. 4 millioner kroner. Regnskapet viser et driftsmessig underskudd på vel 800 tusen kroner.

I tillegg til forhandlingsmøtet ble det arrangert tre parallelle seminarer: ”Åndelig lederskap i en ny tid” v/Svein Granerud, ”Barmhjertighet i en ny tid” v/Sigmund Danielsen og ”Bedre sammen” v/Åsmund Bjørnstad. Det var også intervju og samtale om ulike arenaer og utfordringer i misjonsarbeidet. Et møte hvor Svein Granerud, landsstyrets utsending, talte om det store og sanne bildet dannet avslutningen på årsmøtet i Normisjons region Østfold.