Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Nytt frå kassonkéarbeidet i Mali

Kvinne i Goundara viser fram peanøtter.
Foto: Therese Glendrange

Kjære støttespillere,
Dette blir en mail for de som setter pris på tall. Jeg beklager til de som ikke blir så varme av det, men av og til kan tall være på å gi et bilde av situasjonen og si oss noe om hvor langt vi har kommet.

Normisjon begynte arbeidet i Oussoubidiagna, i Tomora kommune, allerede i 1986. Ti år senere gikk de videre til Goundara i nabokommunen Khontela. Dette er to store kommuner. De har over 151 små og store landsbyer til sammen og 54 000 innbyggere. Selv om det også bor andre folkegrupper der, så er hovedvekten av befolkningen kasonké. Området er kjent for å være veldig tradisjonalistiske og holder på tradisjoner som andre større byer har gitt opp for lenge siden. Særlig sterkt står ideen om kaster, som styrer hvilke rolle en person kan ta i samfunnet.

På tross av at vi altså har vært her i 30 år, så er det få kristne. I mange landsbyer ble det tidlig flere døpte, men av ulike grunner har også mange gått tilbake til islam. Det er lettere å være muslim når alle rundt deg i samfunnet er det.

Nå har de nettopp hatt årsmøtet i distriktet, så da benytter jeg anledningen til å gi dere et lite innblikk i Oussoubidiagna kirkedistrikt, som er der Normisjon driver kasonkéarbeid (og som dekker begge kommunene).

Per i dag har vi 8 landsbyer hvor det bor kristne. I hele Oussoubidiagna kirkedistrikt er det 121 kristne. I den største menigheten er det 70 medlemmer, mens på de andre stedene er mellom 2 og 13 kristne.

Utfordringen for kirken her er at det bare er i Oussoubidiagna de klarer å holde gudstjeneste hver søndag. De andre stedene er avhengige av besøk utenfra.

I Tombinassou og Goundara har Gjermund Lygre vært en måned nå i vår. Begge steder er det noen kristne, men de har ingen ledere som får til å samle dem, selv til enkle bønnemøter, uten dytt utenfra. Gjermund jobbet også mye med lederne og en del av de kristne i Oussoubidiagna for å få dem til å se ansvaret sitt for å følge opp søsknene sine. To personer har sagt at de er villige til å ta jevnlige turer opp til område, men de må få klarsignal fra ledelsen i menigheten.

Sama er en spennende landsby. For 10 år siden kom det plutselig noen menn fra en nabolandsby til Oussoubidiagna, Sama. De kom ikke til oss misjonærer, men til kirken. Og de ville vite hva de trodde på. Noen av de kristne reiste ut en kveld for å vise filmen om Jesu liv, og uka etterpå var de tilbake for å ha samtaler med flere menn som ønsket å vite mer om tro, kristent liv og bønn.

I tillegg bodde Moussa i Sama. Han arbeidet for kommunen som teknisk rådgiver for landbruk, og han jobbet tett sammen Normisjons ansatte i bistandsprosjektet, Helsehagen. Etter å ha jobbet sammen med disse kristne i flere år, kjente Moussa at han også ville bli kristen. De som etter hvert ble døpt i Sama samlet seg på tunet til Moussa hver søndag for gudstjeneste.

Moussa har lenge snakket om at han ville bli døpt, men han ventet på kona. Etter å ha forsøkt å overtale henne i mange år, så valgte han å bli døpt for et par år siden, selv om han var den eneste kristne i familien. Han ble etter hvert en av kirkelederne i distriktet. I sommer døde kona til Moussa. Han tok tapet tungt og ble også i tvil om han kunne bli værende i en annen tro enn det kona hadde hatt. I høst ga han beskjed til menigheten i Oussoubidiagna at han ikke lenger ville være kristen.

Vær med å be for ham at han må finne tilbake, og be for de lokale kristne i Sama, at de må holde fast, selv om lederen deres nå har gått tilbake til islam.

Bambila, hvor Breda har evangelisert en hel familie
I Bambila er det 7 kristne. Det er familien til Brema og familien til broren hans.
Breda var muslim og leste i Koranen, men han fikk ikke ro for alt som stod om Jesus der. Han fikk beskjed av imamen om å slutte å spørre så mye for det ville ikke lede til noe godt. Men Breda nektet å godta det svaret. Han flyttet til Oussoubidiagna for å være nærmere misjonærene og menigheten der. Etter et par år med spørsmål og samtaler ble Breda kristen. Men han ville fremdeles vite mer.

Han har gått tre år på Normisjon sin bibelskole i Bafoulabé, men var ennå ikke utørst. Nå er han i gang med det tredje året på en pastorutdanning. Til neste år blir han den første pastoren fra kasonké-området!

I tillegg er broren hans blitt døpt og en liten kristen gruppe samles i hjemmet hans i Bambila. Det skal bare én mann til for å skape en bevegelse!

Vær med å be for Mahadi og familien hans. Be om at pastorutdannelsen ikke bare må være boklig lærdom, men at den må utruste ham til å være pastor for menigheten i Oussoubidiagna.


Få kristne, men noen er tydelige.